Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyssand Gartneri AS
Juridisk navn:  Lyssand Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56307699
Bjørnevollen 1 Bjørnevollen 1 Fax: 56307699
5217 Hagavik 5217 Hagavik
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 934458419
Aksjekapital: 167.500 NOK
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 12/8/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Regnskapsfører: Mvaccounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.68%
Resultat  
  
353.48%
Egenkapital  
  
18.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 73.679.000 70.383.000 64.742.000 57.035.000 50.181.000
Resultat: 3.256.000 718.000 1.111.000 2.165.000 1.034.000
Egenkapital: 9.798.000 8.262.000 7.701.000 8.292.000 6.648.000
Regnskap for  Lyssand Gartneri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 73.679.000 70.383.000 64.742.000 57.035.000 50.181.000
Driftskostnader -70.370.000 -69.739.000 -63.579.000 -54.518.000 -49.080.000
Driftsresultat 3.310.000 643.000 1.163.000 2.518.000 1.101.000
Finansinntekter 366.000 254.000 199.000 135.000 176.000
Finanskostnader -419.000 -178.000 -251.000 -489.000 -242.000
Finans -53.000 76.000 -52.000 -354.000 -66.000
Resultat før skatt 3.256.000 718.000 1.111.000 2.165.000 1.034.000
Skattekostnad -719.000 -158.000 -265.000 -521.000 -254.000
Årsresultat 2.536.000 560.000 846.000 1.644.000 780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.754.000 2.081.000 2.024.000 4.182.000 4.953.000
Sum omløpsmidler 29.241.000 25.742.000 29.378.000 22.030.000 18.107.000
Sum eiendeler 33.995.000 27.823.000 31.402.000 26.212.000 23.060.000
Sum opptjent egenkapital 8.291.000 6.755.000 6.194.000 6.785.000 5.141.000
Sum egenkapital 9.798.000 8.262.000 7.701.000 8.292.000 6.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 116.000
Sum kortsiktig gjeld 24.197.000 19.561.000 23.701.000 17.920.000 16.296.000
Sum gjeld og egenkapital 33.995.000 27.823.000 31.402.000 26.212.000 23.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.400.000 68.035.000 62.854.000 57.005.000 50.030.000
Andre inntekter 2.279.000 2.348.000 1.888.000 30.000 150.000
Driftsinntekter 73.679.000 70.383.000 64.742.000 57.035.000 50.181.000
Varekostnad -33.474.000 -34.809.000 -31.091.000 -28.852.000 -27.144.000
Lønninger -17.287.000 -15.552.000 -14.179.000 -12.557.000 -10.927.000
Avskrivning -1.087.000 -917.000 -1.502.000 -1.256.000 -1.039.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.522.000 -18.461.000 -16.807.000 -11.853.000 -9.970.000
Driftskostnader -70.370.000 -69.739.000 -63.579.000 -54.518.000 -49.080.000
Driftsresultat 3.310.000 643.000 1.163.000 2.518.000 1.101.000
Finansinntekter 366.000 254.000 199.000 135.000 176.000
Finanskostnader -419.000 -178.000 -251.000 -489.000 -242.000
Finans -53.000 76.000 -52.000 -354.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 -437.000 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 2.536.000 560.000 846.000 1.644.000 780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 196.000 254.000 194.000 1.000 0
Fast eiendom 841.000 552.000 311.000 427.000 529.000
Maskiner anlegg 2.103.000 393.000 816.000 1.983.000 2.530.000
Driftsløsøre 1.613.000 883.000 703.000 767.000 961.000
Sum varige driftsmidler 4.557.000 1.828.000 1.831.000 3.177.000 4.019.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.004.000 934.000
Sum anleggsmidler 4.754.000 2.081.000 2.024.000 4.182.000 4.953.000
Varebeholdning 12.413.000 12.495.000 12.849.000 9.913.000 8.982.000
Kundefordringer 9.343.000 6.337.000 11.243.000 8.483.000 6.223.000
Andre fordringer 2.932.000 5.687.000 1.176.000 919.000 643.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.553.000 1.222.000 4.110.000 2.716.000 2.259.000
Sum omløpsmidler 29.241.000 25.742.000 29.378.000 22.030.000 18.107.000
Sum eiendeler 33.995.000 27.823.000 31.402.000 26.212.000 23.060.000
Sum opptjent egenkapital 8.291.000 6.755.000 6.194.000 6.785.000 5.141.000
Sum egenkapital 9.798.000 8.262.000 7.701.000 8.292.000 6.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 641.000 568.000 0 2.372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 116.000
Leverandørgjeld 5.646.000 2.125.000 6.528.000 4.112.000 6.390.000
Betalbar skatt 662.000 218.000 327.000 638.000 246.000
Skyldig offentlige avgifter 13.028.000 12.397.000 11.469.000 10.499.000 3.791.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.860.000 4.180.000 3.809.000 2.671.000 3.498.000
Sum kortsiktig gjeld 24.197.000 19.561.000 23.701.000 17.920.000 16.296.000
Sum gjeld og egenkapital 33.995.000 27.823.000 31.402.000 26.212.000 23.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.044.000 6.181.000 5.677.000 4.110.000 1.811.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Soliditet 28.8 29.7 24.5 31.6 28.8
Resultatgrad 4.5 0.9 1.8 4.4 2.2
Rentedekningsgrad 7.9 3.6 4.6 5.1 4.5
Gjeldsgrad 2.5 2.4 3.1 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 10.8 3.2 4.3 10.1 5.5
Signatur
28.05.2020
STYRET.
Prokurister
28.05.2020
Prokura kvar for seg
Lyssand Thomas
Prokura kvar for seg
Lyssand Bård
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex