Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Best Western Måløy Hotell
Juridisk navn:  Måløy Hotelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57849400
Gate 1 45 Gate 1 45 Fax: 57849401
6700 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 971053402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 6/30/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.27%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
-70.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.095.000 12.504.000 10.156.000 8.871.000 8.665.000
Resultat: 896.000 560.000 -145.000 91.000 130.000
Egenkapital: 114.000 384.000 378.000 366.000 316.000
Regnskap for  Best Western Måløy Hotell
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.095.000 12.504.000 10.156.000 8.871.000 8.665.000
Driftskostnader -11.188.000 -11.947.000 -10.302.000 -8.768.000 -8.527.000
Driftsresultat 907.000 558.000 -146.000 103.000 138.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 4.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -4.000 -3.000 -17.000 -10.000
Finans -12.000 2.000 1.000 -13.000 -8.000
Resultat før skatt 896.000 560.000 -145.000 91.000 130.000
Skattekostnad -201.000 -122.000 36.000 -10.000 -25.000
Årsresultat 694.000 438.000 -108.000 81.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 167.000 228.000 169.000 118.000
Sum omløpsmidler 3.872.000 3.436.000 1.855.000 1.626.000 1.321.000
Sum eiendeler 3.983.000 3.603.000 2.083.000 1.795.000 1.439.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 284.000 278.000 266.000 216.000
Sum egenkapital 114.000 384.000 378.000 366.000 316.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.868.000 3.219.000 1.704.000 1.429.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 3.982.000 3.603.000 2.082.000 1.795.000 1.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.095.000 12.504.000 10.156.000 8.871.000 8.665.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.095.000 12.504.000 10.156.000 8.871.000 8.665.000
Varekostnad -631.000 -687.000 -579.000 -450.000 -442.000
Lønninger -3.913.000 -4.770.000 -4.275.000 -3.759.000 -3.720.000
Avskrivning -56.000 -87.000 -47.000 -20.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.588.000 -6.403.000 -5.401.000 -4.539.000 -4.321.000
Driftskostnader -11.188.000 -11.947.000 -10.302.000 -8.768.000 -8.527.000
Driftsresultat 907.000 558.000 -146.000 103.000 138.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 4.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -4.000 -3.000 -17.000 -10.000
Finans -12.000 2.000 1.000 -13.000 -8.000
Konsernbidrag -964.000 -432.000 121.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 694.000 438.000 -108.000 81.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 159.000 220.000 166.000 79.000
Sum varige driftsmidler 103.000 159.000 220.000 166.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 3.000 39.000
Sum anleggsmidler 111.000 167.000 228.000 169.000 118.000
Varebeholdning 71.000 71.000 68.000 72.000 56.000
Kundefordringer 137.000 67.000 242.000 171.000 62.000
Andre fordringer 236.000 92.000 268.000 73.000 614.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 494.000 823.000 645.000 124.000 589.000
Sum omløpsmidler 3.872.000 3.436.000 1.855.000 1.626.000 1.321.000
Sum eiendeler 3.983.000 3.603.000 2.083.000 1.795.000 1.439.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 284.000 278.000 266.000 216.000
Sum egenkapital 114.000 384.000 378.000 366.000 316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.165.000 558.000 0 40.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 259.000 458.000 206.000 294.000 213.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 200.000 223.000 210.000 171.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.244.000 1.980.000 1.288.000 923.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 3.868.000 3.219.000 1.704.000 1.429.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 3.982.000 3.603.000 2.082.000 1.795.000 1.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 217.000 151.000 197.000 198.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1.1 1.1
Soliditet 2.9 10.7 18.2 20.4 2
Resultatgrad 7.5 4.5 -1.4 1.2 1.6
Rentedekningsgrad 60.5 139.5 -48.7 6.1 13.8
Gjeldsgrad 33.9 8.4 4.5 3.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 22.9 15.7 -6.8 6 9.7
Signatur
09.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ADOLFSEN KRISTIAN ARNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex