Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Månefisken As
Juridisk navn:  Månefisken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22356022
Sagveien 23A Sagveien 23A Fax: 22352209
0459 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967192058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 8/2/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Insignis As
Regnskapsfører: Nimbus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.84%
Resultat  
  
297.68%
Egenkapital  
  
16.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.795.000 5.717.000 13.965.000 14.056.000 14.388.000
Resultat: 1.362.000 -689.000 2.255.000 3.190.000 3.318.000
Egenkapital: 7.352.000 6.298.000 6.845.000 5.597.000 4.140.000
Regnskap for  Månefisken As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.795.000 5.717.000 13.965.000 14.056.000 14.388.000
Driftskostnader -7.439.000 -6.399.000 -11.688.000 -10.834.000 -11.025.000
Driftsresultat 1.355.000 -681.000 2.278.000 3.222.000 3.362.000
Finansinntekter 11.000 22.000 33.000 16.000 23.000
Finanskostnader -4.000 -30.000 -56.000 -48.000 -67.000
Finans 7.000 -8.000 -23.000 -32.000 -44.000
Resultat før skatt 1.362.000 -689.000 2.255.000 3.190.000 3.318.000
Skattekostnad -307.000 142.000 -506.000 -734.000 -797.000
Årsresultat 1.054.000 -547.000 1.748.000 2.456.000 2.521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 469.000 752.000 1.077.000 1.284.000 1.163.000
Sum omløpsmidler 8.414.000 6.173.000 7.927.000 7.655.000 6.563.000
Sum eiendeler 8.883.000 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.726.000
Sum opptjent egenkapital 7.032.000 5.978.000 6.525.000 5.277.000 3.820.000
Sum egenkapital 7.352.000 6.298.000 6.845.000 5.597.000 4.140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.531.000 627.000 2.159.000 3.342.000 3.585.000
Sum gjeld og egenkapital 8.883.000 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.077.000 2.179.000 7.652.000 7.685.000 8.627.000
Andre inntekter 1.719.000 3.538.000 6.313.000 6.371.000 5.761.000
Driftsinntekter 8.795.000 5.717.000 13.965.000 14.056.000 14.388.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.605.000 -2.208.000 -4.537.000 -3.374.000 -3.587.000
Avskrivning -282.000 -362.000 -368.000 -337.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.964.000 -2.989.000 -3.845.000 -3.364.000 -3.359.000
Driftskostnader -7.439.000 -6.399.000 -11.688.000 -10.834.000 -11.025.000
Driftsresultat 1.355.000 -681.000 2.278.000 3.222.000 3.362.000
Finansinntekter 11.000 22.000 33.000 16.000 23.000
Finanskostnader -4.000 -30.000 -56.000 -48.000 -67.000
Finans 7.000 -8.000 -23.000 -32.000 -44.000
Konsernbidrag 0 -1.000.000 -1.300.000
Utbytte -1.054.000 -1.748.000 -1.456.000 -1.221.000
Årsresultat 1.054.000 -547.000 1.748.000 2.456.000 2.521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 28.000 54.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 32.000 60.000 97.000
Driftsløsøre 469.000 709.000 1.017.000 1.169.000 1.052.000
Sum varige driftsmidler 469.000 749.000 1.049.000 1.229.000 1.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 469.000 752.000 1.077.000 1.284.000 1.163.000
Varebeholdning 189.000 147.000 251.000 151.000 277.000
Kundefordringer 698.000 49.000 751.000 1.462.000 927.000
Andre fordringer 622.000 874.000 241.000 238.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.905.000 5.103.000 6.684.000 5.804.000 5.117.000
Sum omløpsmidler 8.414.000 6.173.000 7.927.000 7.655.000 6.563.000
Sum eiendeler 8.883.000 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.726.000
Sum opptjent egenkapital 7.032.000 5.978.000 6.525.000 5.277.000 3.820.000
Sum egenkapital 7.352.000 6.298.000 6.845.000 5.597.000 4.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 361.000 177.000 492.000 452.000 303.000
Betalbar skatt 307.000 506.000 734.000 797.000
Skyldig offentlige avgifter 669.000 23.000 832.000 873.000 796.000
Utbytte -1.054.000 -1.748.000 -1.456.000 -1.221.000
Annen kortsiktig gjeld 194.000 427.000 328.000 283.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 1.531.000 627.000 2.159.000 3.342.000 3.585.000
Sum gjeld og egenkapital 8.883.000 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.883.000 5.546.000 5.768.000 4.313.000 2.978.000
Likviditetsgrad 1 5.5 9.8 3.7 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 5.4 9.6 3.6 2.2 1.8
Soliditet 82.8 90.9 7 62.6 53.6
Resultatgrad 15.4 -11.9 16.3 22.9 23.4
Rentedekningsgrad 338.8 -22.7 40.7 67.1 50.2
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.4 -9.5 25.7 36.2 43.8
Signatur
08.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex