Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møbler Og Utstyr AS
Juridisk navn:  Møbler Og Utstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70020440
Fax: 70020441
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 931456792
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Mr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.79%
Resultat  
  
91.49%
Egenkapital  
  
-6.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.592.000 7.810.000 8.528.000 8.852.000 9.731.000
Resultat: -65.000 -764.000 -251.000 -301.000 -312.000
Egenkapital: 511.000 546.000 1.139.000 1.193.000 1.296.000
Regnskap for  Møbler Og Utstyr AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.592.000 7.810.000 8.528.000 8.852.000 9.731.000
Driftskostnader -7.525.000 -8.421.000 -8.624.000 -8.996.000 -9.896.000
Driftsresultat 68.000 -610.000 -96.000 -143.000 -165.000
Finansinntekter 77.000 46.000 21.000 6.000 10.000
Finanskostnader -210.000 -200.000 -177.000 -165.000 -158.000
Finans -133.000 -154.000 -156.000 -159.000 -148.000
Resultat før skatt -65.000 -764.000 -251.000 -301.000 -312.000
Skattekostnad 31.000 171.000 56.000 71.000 78.000
Årsresultat -35.000 -593.000 -195.000 -230.000 -234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 580.000 628.000 233.000 259.000 268.000
Sum omløpsmidler 4.448.000 4.064.000 5.144.000 4.691.000 4.766.000
Sum eiendeler 5.028.000 4.692.000 5.377.000 4.950.000 5.034.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -38.000 555.000 751.000 981.000
Sum egenkapital 511.000 546.000 1.139.000 1.193.000 1.296.000
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 1.531.000 1.406.000 1.633.000 1.811.000
Sum kortsiktig gjeld 2.865.000 2.615.000 2.832.000 2.124.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 5.027.000 4.692.000 5.377.000 4.950.000 5.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.586.000 7.669.000 8.519.000 8.849.000 9.725.000
Andre inntekter 7.000 142.000 9.000 3.000 6.000
Driftsinntekter 7.592.000 7.810.000 8.528.000 8.852.000 9.731.000
Varekostnad -4.309.000 -5.169.000 -5.404.000 -5.454.000 -6.467.000
Lønninger -1.519.000 -1.539.000 -1.539.000 -1.854.000 -1.682.000
Avskrivning -74.000 -49.000 -12.000 -13.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.623.000 -1.664.000 -1.669.000 -1.675.000 -1.740.000
Driftskostnader -7.525.000 -8.421.000 -8.624.000 -8.996.000 -9.896.000
Driftsresultat 68.000 -610.000 -96.000 -143.000 -165.000
Finansinntekter 77.000 46.000 21.000 6.000 10.000
Finanskostnader -210.000 -200.000 -177.000 -165.000 -158.000
Finans -133.000 -154.000 -156.000 -159.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -593.000 -195.000 -230.000 -234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 317.000 286.000 115.000 104.000 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 253.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 327.000 6.000 17.000 30.000
Sum varige driftsmidler 253.000 327.000 6.000 17.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 15.000 113.000 138.000 163.000
Sum anleggsmidler 580.000 628.000 233.000 259.000 268.000
Varebeholdning 3.839.000 3.472.000 4.151.000 3.791.000 3.661.000
Kundefordringer 318.000 195.000 352.000 284.000 232.000
Andre fordringer 190.000 205.000 326.000 255.000 362.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 115.000 102.000 117.000 153.000
Sum omløpsmidler 4.448.000 4.064.000 5.144.000 4.691.000 4.766.000
Sum eiendeler 5.028.000 4.692.000 5.377.000 4.950.000 5.034.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -38.000 555.000 751.000 981.000
Sum egenkapital 511.000 546.000 1.139.000 1.193.000 1.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.417.000 1.245.000 1.500.000 1.306.000 1.032.000
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 1.531.000 1.406.000 1.633.000 1.811.000
Leverandørgjeld 929.000 756.000 817.000 348.000 463.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 336.000 252.000 231.000 207.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 277.000 263.000 239.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 2.865.000 2.615.000 2.832.000 2.124.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 5.027.000 4.692.000 5.377.000 4.950.000 5.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.583.000 1.449.000 2.312.000 2.567.000 2.840.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.8 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6
Soliditet 10.2 11.6 21.2 24.1 25.8
Resultatgrad 0.9 -7.8 -1.1 -1.6 -1.7
Rentedekningsgrad 0.3 -0.5 -0.9 -1.0
Gjeldsgrad 8.8 7.6 3.7 3.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 -1.4 -2.8 -3.1
Signatur
13.04.2016
FIRMAET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
13.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex