Møllehagen As
Juridisk navn:  Møllehagen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51524110
Postboks 3074 Hillevåg Bjaalands Gate 1 Fax: 51539400
4095 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 936617999
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/31/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Bravo Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.48%
Resultat  
  
-15.13%
Egenkapital  
  
14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.864.000 6.204.000 5.052.000 4.095.000 3.980.000
Resultat: 1.290.000 1.520.000 926.000 428.000 257.000
Egenkapital: 1.632.000 1.428.000 1.045.000 836.000 818.000
Regnskap for  Møllehagen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.864.000 6.204.000 5.052.000 4.095.000 3.980.000
Driftskostnader -4.562.000 -4.662.000 -4.117.000 -3.657.000 -3.705.000
Driftsresultat 1.300.000 1.541.000 935.000 439.000 276.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -22.000 -10.000 -11.000 -19.000
Finans -11.000 -21.000 -10.000 -11.000 -19.000
Resultat før skatt 1.290.000 1.520.000 926.000 428.000 257.000
Skattekostnad -285.000 -336.000 -217.000 -110.000 -68.000
Årsresultat 1.004.000 1.183.000 709.000 318.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 135.000 72.000 43.000 253.000
Sum omløpsmidler 4.292.000 4.001.000 3.107.000 2.411.000 2.171.000
Sum eiendeler 4.527.000 4.136.000 3.179.000 2.454.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 1.532.000 1.328.000 945.000 736.000 718.000
Sum egenkapital 1.632.000 1.428.000 1.045.000 836.000 818.000
Sum langsiktig gjeld 191.000 82.000 0 7.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 2.625.000 2.135.000 1.611.000 1.391.000
Sum gjeld og egenkapital 4.527.000 4.135.000 3.180.000 2.454.000 2.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.864.000 6.204.000 5.052.000 4.061.000 3.980.000
Andre inntekter 0 0 34.000 0
Driftsinntekter 5.864.000 6.204.000 5.052.000 4.095.000 3.980.000
Varekostnad -1.245.000 -1.317.000 -1.111.000 -840.000 -971.000
Lønninger -2.387.000 -2.519.000 -2.214.000 -1.898.000 -1.821.000
Avskrivning -42.000 -29.000 -21.000 -117.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -888.000 -797.000 -771.000 -802.000 -764.000
Driftskostnader -4.562.000 -4.662.000 -4.117.000 -3.657.000 -3.705.000
Driftsresultat 1.300.000 1.541.000 935.000 439.000 276.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -22.000 -10.000 -11.000 -19.000
Finans -11.000 -21.000 -10.000 -11.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -500.000 -300.000 -120.000
Årsresultat 1.004.000 1.183.000 709.000 318.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 17.000 24.000 36.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 219.000 118.000 48.000 7.000 214.000
Sum varige driftsmidler 219.000 118.000 48.000 7.000 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 235.000 135.000 72.000 43.000 253.000
Varebeholdning 1.371.000 1.377.000 994.000 893.000 896.000
Kundefordringer 1.201.000 1.211.000 1.151.000 865.000 879.000
Andre fordringer 33.000 30.000 38.000 12.000 77.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 1.686.000 1.382.000 924.000 640.000 318.000
Sum omløpsmidler 4.292.000 4.001.000 3.107.000 2.411.000 2.171.000
Sum eiendeler 4.527.000 4.136.000 3.179.000 2.454.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 1.532.000 1.328.000 945.000 736.000 718.000
Sum egenkapital 1.632.000 1.428.000 1.045.000 836.000 818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 191.000 82.000 0 7.000 215.000
Leverandørgjeld 153.000 93.000 81.000 106.000 151.000
Betalbar skatt 284.000 330.000 205.000 108.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 433.000 384.000 379.000 289.000 279.000
Utbytte -800.000 -800.000 -500.000 -300.000 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 1.033.000 1.018.000 970.000 808.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 2.625.000 2.135.000 1.611.000 1.391.000
Sum gjeld og egenkapital 4.527.000 4.135.000 3.180.000 2.454.000 2.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.588.000 1.376.000 972.000 800.000 780.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 0.9 0.9
Soliditet 36.1 34.5 32.9 34.1 33.7
Resultatgrad 22.2 24.8 18.5 10.7 6.9
Rentedekningsgrad 86.7 7 93.5 39.9 14.5
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2 1.9 2
Total kapitalrentabilitet 28.8 37.3 29.4 17.9 11.4
Signatur
24.09.2020
STYRETS FORMANN OG SELSKAPETS DAGLIGE LEDER I FELLESSKAP OG
AV ET SAMLET STYRE.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex