Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møller Bil Vestfold
Juridisk navn:  Møller Bil Vestfold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 04410
Kjærlighetsstien 28 Kjærlighetsstien 28 Fax: 33308401
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 946967874
Aksjekapital: 2.998.500 NOK
Antall ansatte: 188
Etableringsdato: 4/8/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.01%
Resultat  
  
337.99%
Egenkapital  
  
8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.325.027.000 1.104.069.000 1.021.748.000 1.130.600.000 1.008.453.000
Resultat: 83.739.000 19.119.000 28.000.000 29.332.000 38.775.000
Egenkapital: 41.565.000 38.208.000 31.275.000 39.928.000 35.386.000
Regnskap for  Møller Bil Vestfold
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.325.027.000 1.104.069.000 1.021.748.000 1.130.600.000 1.008.453.000
Driftskostnader -1.240.458.000 -1.082.945.000 -992.149.000 -1.099.803.000 -968.642.000
Driftsresultat 84.569.000 21.125.000 29.599.000 30.797.000 39.811.000
Finansinntekter 166.000 98.000 230.000 273.000 313.000
Finanskostnader -995.000 -2.104.000 -1.829.000 -1.738.000 -1.349.000
Finans -829.000 -2.006.000 -1.599.000 -1.465.000 -1.036.000
Resultat før skatt 83.739.000 19.119.000 28.000.000 29.332.000 38.775.000
Skattekostnad -18.494.000 -4.264.000 -6.713.000 -7.310.000 -9.809.000
Årsresultat 65.245.000 14.855.000 21.287.000 22.022.000 28.966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.176.000 33.659.000 25.767.000 24.072.000 17.475.000
Sum omløpsmidler 241.670.000 221.366.000 182.320.000 240.140.000 217.998.000
Sum eiendeler 275.846.000 255.025.000 208.087.000 264.212.000 235.473.000
Sum opptjent egenkapital 27.580.000 24.223.000 17.290.000 25.943.000 21.400.000
Sum egenkapital 41.565.000 38.208.000 31.275.000 39.928.000 35.386.000
Sum langsiktig gjeld 2.216.000 52.801.000 41.389.000 74.980.000 43.048.000
Sum kortsiktig gjeld 232.065.000 164.015.000 135.422.000 149.304.000 157.038.000
Sum gjeld og egenkapital 275.846.000 255.024.000 208.086.000 264.212.000 235.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.308.639.000 1.087.886.000 1.004.435.000 1.113.596.000 982.905.000
Andre inntekter 16.387.000 16.183.000 17.313.000 17.003.000 25.548.000
Driftsinntekter 1.325.027.000 1.104.069.000 1.021.748.000 1.130.600.000 1.008.453.000
Varekostnad -1.037.780.000 -858.883.000 -799.416.000 -903.640.000 -797.664.000
Lønninger -139.701.000 -124.919.000 -118.244.000 -116.741.000 -107.917.000
Avskrivning -5.933.000 -5.208.000 -4.583.000 -3.983.000 -3.378.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.044.000 -93.935.000 -69.906.000 -75.439.000 -59.683.000
Driftskostnader -1.240.458.000 -1.082.945.000 -992.149.000 -1.099.803.000 -968.642.000
Driftsresultat 84.569.000 21.125.000 29.599.000 30.797.000 39.811.000
Finansinntekter 166.000 98.000 230.000 273.000 313.000
Finanskostnader -995.000 -2.104.000 -1.829.000 -1.738.000 -1.349.000
Finans -829.000 -2.006.000 -1.599.000 -1.465.000 -1.036.000
Konsernbidrag -62.010.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.300.000 0 0
Årsresultat 65.245.000 14.855.000 21.287.000 22.022.000 28.966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.006.000 10.860.000 4.691.000 4.044.000 1.752.000
Fast eiendom 0 0 7.000 0
Maskiner anlegg 6.215.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.956.000 22.800.000 21.076.000 20.021.000 15.723.000
Sum varige driftsmidler 24.171.000 22.800.000 21.076.000 20.029.000 15.723.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.176.000 33.659.000 25.767.000 24.072.000 17.475.000
Varebeholdning 136.806.000 176.060.000 141.995.000 187.424.000 168.289.000
Kundefordringer 42.118.000 29.337.000 26.776.000 32.419.000 34.015.000
Andre fordringer 12.445.000 9.778.000 7.979.000 9.795.000 7.681.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 741.000 793.000 525.000 588.000 430.000
Sum omløpsmidler 241.670.000 221.366.000 182.320.000 240.140.000 217.998.000
Sum eiendeler 275.846.000 255.025.000 208.087.000 264.212.000 235.473.000
Sum opptjent egenkapital 27.580.000 24.223.000 17.290.000 25.943.000 21.400.000
Sum egenkapital 41.565.000 38.208.000 31.275.000 39.928.000 35.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 556.000 754.000 693.000
Gjeld til kredittinstitutt 128.673.000 49.020.000 55.358.000 58.043.000 81.106.000
Sum langsiktig gjeld 2.216.000 52.801.000 41.389.000 74.980.000 43.048.000
Leverandørgjeld 11.531.000 13.317.000 7.588.000 12.241.000 7.877.000
Betalbar skatt 151.000 8.354.000 2.000 4.081.000 889.000
Skyldig offentlige avgifter 28.770.000 33.426.000 33.803.000 48.052.000 48.790.000
Utbytte 0 -5.300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.940.000 59.898.000 33.372.000 26.886.000 18.377.000
Sum kortsiktig gjeld 232.065.000 164.015.000 135.422.000 149.304.000 157.038.000
Sum gjeld og egenkapital 275.846.000 255.024.000 208.086.000 264.212.000 235.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.605.000 57.351.000 46.898.000 90.836.000 60.960.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3
Soliditet 15.1 1 1 15.1 1
Resultatgrad 6.4 1.9 2.9 2.7 3.9
Rentedekningsgrad 85.0 1 16.2 17.7 29.5
Gjeldsgrad 5.6 5.7 5.7 5.6 5.7
Total kapitalrentabilitet 30.7 8.3 14.3 11.8 1
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex