Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mølndals Industriprodukter Norge As
Juridisk navn:  Mølndals Industriprodukter Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64976860
Postboks 200 Nygårdsveien 55B Fax: 64976868
1401 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 945980028
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/22/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.88%
Resultat  
  
84.62%
Egenkapital  
  
-1.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000 3.564.000
Resultat: -8.000 -52.000 86.000 89.000 334.000
Egenkapital: 400.000 408.000 456.000 390.000 322.000
Regnskap for  Mølndals Industriprodukter Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000 3.564.000
Driftskostnader -2.596.000 -2.661.000 -2.966.000 -3.086.000 -3.226.000
Driftsresultat -9.000 -50.000 84.000 89.000 339.000
Finansinntekter 5.000 2.000 8.000 3.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -6.000 -2.000 -6.000
Finans 2.000 -2.000 2.000 1.000 -4.000
Resultat før skatt -8.000 -52.000 86.000 89.000 334.000
Skattekostnad 4.000 -20.000 -21.000 -83.000
Årsresultat -8.000 -48.000 66.000 68.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 658.000 647.000 796.000 895.000 890.000
Sum eiendeler 658.000 647.000 796.000 895.000 890.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 108.000 156.000 90.000 22.000
Sum egenkapital 400.000 408.000 456.000 390.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 6.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 239.000 336.000 499.000 564.000
Sum gjeld og egenkapital 658.000 647.000 796.000 895.000 890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000 3.564.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.587.000 2.610.000 3.049.000 3.175.000 3.564.000
Varekostnad -1.531.000 -1.549.000 -1.794.000 -2.010.000 -2.142.000
Lønninger -597.000 -777.000 -738.000 -686.000 -685.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -468.000 -335.000 -434.000 -390.000 -399.000
Driftskostnader -2.596.000 -2.661.000 -2.966.000 -3.086.000 -3.226.000
Driftsresultat -9.000 -50.000 84.000 89.000 339.000
Finansinntekter 5.000 2.000 8.000 3.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -6.000 -2.000 -6.000
Finans 2.000 -2.000 2.000 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -48.000 66.000 68.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 279.000 154.000 357.000 507.000 586.000
Andre fordringer 58.000 68.000 19.000 18.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 322.000 425.000 421.000 369.000 268.000
Sum omløpsmidler 658.000 647.000 796.000 895.000 890.000
Sum eiendeler 658.000 647.000 796.000 895.000 890.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 108.000 156.000 90.000 22.000
Sum egenkapital 400.000 408.000 456.000 390.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 6.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 6.000 4.000
Leverandørgjeld 14.000 14.000 16.000 13.000 74.000
Betalbar skatt 0 22.000 20.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 101.000 144.000 171.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 124.000 155.000 296.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 239.000 336.000 499.000 564.000
Sum gjeld og egenkapital 658.000 647.000 796.000 895.000 890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 400.000 408.000 460.000 396.000 326.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.7 2.4 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2.6 2.7 2.4 1.8 1.6
Soliditet 60.8 63.1 57.3 43.6 36.2
Resultatgrad -0.3 -1.9 2.8 2.8 9.5
Rentedekningsgrad -3.0 -12.5 1 44.5 56.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 1.3 1.8
Total kapitalrentabilitet -0.6 -7.4 11.6 10.3 38.3
Prokurister
14.06.2006
Prokura hver for seg:
Jørn Gulliksen
Bernd Jurgen Thomas Denberger
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex