Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møre Konfeksjonsfabrikk AS
Juridisk navn:  Møre Konfeksjonsfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70076334
Postboks 10 Industrigata 12 Fax: 70078663
6101 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 914500230
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/1956
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
70.59%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 52.000 9.000
Resultat: -5.000 -17.000 -17.000 27.000 -22.000
Egenkapital: 2.077.000 2.081.000 2.091.000 2.102.000 2.078.000
Regnskap for  Møre Konfeksjonsfabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 52.000 9.000
Driftskostnader -10.000 -18.000 -21.000 -25.000 -39.000
Driftsresultat -10.000 -18.000 -21.000 27.000 -30.000
Finansinntekter 6.000 1.000 4.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 6.000 1.000 4.000 0 7.000
Resultat før skatt -5.000 -17.000 -17.000 27.000 -22.000
Skattekostnad 1.000 6.000 7.000 -3.000 15.000
Årsresultat -4.000 -11.000 -10.000 23.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 948.000 948.000 1.548.000 2.330.000 1.673.000
Sum omløpsmidler 1.207.000 1.230.000 657.000 855.000 1.552.000
Sum eiendeler 2.155.000 2.178.000 2.205.000 3.185.000 3.225.000
Sum opptjent egenkapital 929.000 933.000 944.000 954.000 931.000
Sum egenkapital 2.077.000 2.081.000 2.091.000 2.102.000 2.078.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 49.000 64.000 84.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 48.000 50.000 1.000.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 2.155.000 2.178.000 2.206.000 3.186.000 3.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 52.000 9.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 52.000 9.000
Varekostnad 0 0 0 0 -5.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -18.000 -21.000 -25.000 -34.000
Driftskostnader -10.000 -18.000 -21.000 -25.000 -39.000
Driftsresultat -10.000 -18.000 -21.000 27.000 -30.000
Finansinntekter 6.000 1.000 4.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 6.000 1.000 4.000 0 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -11.000 -10.000 23.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000
Sum finansielle anleggsmidler 687.000 687.000 1.287.000 2.069.000 1.412.000
Sum anleggsmidler 948.000 948.000 1.548.000 2.330.000 1.673.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.207.000 1.230.000 657.000 855.000 1.545.000
Sum omløpsmidler 1.207.000 1.230.000 657.000 855.000 1.552.000
Sum eiendeler 2.155.000 2.178.000 2.205.000 3.185.000 3.225.000
Sum opptjent egenkapital 929.000 933.000 944.000 954.000 931.000
Sum egenkapital 2.077.000 2.081.000 2.091.000 2.102.000 2.078.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 49.000 64.000 84.000 105.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 49.000 64.000 84.000 105.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 9.000 13.000 25.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -4.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 39.000 41.000 968.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 48.000 50.000 1.000.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 2.155.000 2.178.000 2.206.000 3.186.000 3.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.168.000 1.182.000 607.000 -145.000 510.000
Likviditetsgrad 1 30.9 25.6 13.1 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 30.9 25.6 13.1 0.9 1.5
Soliditet 96.4 95.5 94.8 6 64.4
Resultatgrad 51.9 -333.3
Rentedekningsgrad 13.5
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.8 -0.8 0.9 -0.7
Signatur
01.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex