Møre Sveisesenter As
Juridisk navn:  Møre Sveisesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70176380
Spjelkavikvegen 132 Myrabakken Næringssenter Fax: 70176390
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 964375089
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Nordstrand As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.43%
Resultat  
  
-46.32%
Egenkapital  
  
29.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.591.000 16.842.000 19.728.000 15.336.000 13.408.000
Resultat: 445.000 829.000 1.223.000 371.000 -19.000
Egenkapital: 1.515.000 1.169.000 922.000 718.000 432.000
Regnskap for  Møre Sveisesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.591.000 16.842.000 19.728.000 15.336.000 13.408.000
Driftskostnader -14.982.000 -15.824.000 -18.330.000 -14.784.000 -13.259.000
Driftsresultat 609.000 1.018.000 1.399.000 552.000 149.000
Finansinntekter 12.000 14.000 14.000 16.000 8.000
Finanskostnader -176.000 -203.000 -190.000 -197.000 -176.000
Finans -164.000 -189.000 -176.000 -181.000 -168.000
Resultat før skatt 445.000 829.000 1.223.000 371.000 -19.000
Skattekostnad -98.000 -183.000 -269.000 -86.000 1.000
Årsresultat 346.000 647.000 954.000 285.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 24.000 20.000 23.000 67.000
Sum omløpsmidler 7.825.000 7.132.000 7.987.000 7.215.000 6.878.000
Sum eiendeler 7.968.000 7.156.000 8.007.000 7.238.000 6.945.000
Sum opptjent egenkapital 1.415.000 1.069.000 822.000 618.000 332.000
Sum egenkapital 1.515.000 1.169.000 922.000 718.000 432.000
Sum langsiktig gjeld 802.000 1.078.000 1.262.000 1.471.000 1.679.000
Sum kortsiktig gjeld 5.651.000 4.909.000 5.822.000 5.050.000 4.833.000
Sum gjeld og egenkapital 7.968.000 7.156.000 8.006.000 7.239.000 6.944.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.516.000 14.953.000 17.947.000 13.881.000 12.335.000
Andre inntekter 2.075.000 1.889.000 1.781.000 1.455.000 1.073.000
Driftsinntekter 15.591.000 16.842.000 19.728.000 15.336.000 13.408.000
Varekostnad -9.982.000 -10.711.000 -13.361.000 -9.984.000 -9.405.000
Lønninger -2.826.000 -2.785.000 -3.000.000 -2.980.000 -2.481.000
Avskrivning -28.000 -31.000 -6.000 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.357.000 -2.401.000 -2.429.000 -2.057.000 -1.966.000
Driftskostnader -14.982.000 -15.824.000 -18.330.000 -14.784.000 -13.259.000
Driftsresultat 609.000 1.018.000 1.399.000 552.000 149.000
Finansinntekter 12.000 14.000 14.000 16.000 8.000
Finanskostnader -176.000 -203.000 -190.000 -197.000 -176.000
Finans -164.000 -189.000 -176.000 -181.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -750.000 0 0
Årsresultat 346.000 647.000 954.000 285.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 4.000 2.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 19.000 11.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 119.000 19.000 11.000 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 143.000 24.000 20.000 23.000 67.000
Varebeholdning 5.304.000 5.092.000 4.988.000 4.522.000 4.285.000
Kundefordringer 1.909.000 1.710.000 2.542.000 2.357.000 2.299.000
Andre fordringer 532.000 210.000 340.000 238.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 81.000 119.000 117.000 99.000 109.000
Sum omløpsmidler 7.825.000 7.132.000 7.987.000 7.215.000 6.878.000
Sum eiendeler 7.968.000 7.156.000 8.007.000 7.238.000 6.945.000
Sum opptjent egenkapital 1.415.000 1.069.000 822.000 618.000 332.000
Sum egenkapital 1.515.000 1.169.000 922.000 718.000 432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.727.000 1.420.000 1.488.000 1.365.000 1.226.000
Sum langsiktig gjeld 802.000 1.078.000 1.262.000 1.471.000 1.679.000
Leverandørgjeld 3.163.000 2.569.000 2.921.000 2.995.000 3.141.000
Betalbar skatt 118.000 178.000 272.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 391.000 234.000 401.000 418.000 230.000
Utbytte -400.000 -750.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 509.000 241.000 246.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 5.651.000 4.909.000 5.822.000 5.050.000 4.833.000
Sum gjeld og egenkapital 7.968.000 7.156.000 8.006.000 7.239.000 6.944.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.174.000 2.223.000 2.165.000 2.165.000 2.045.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 19.0 16.3 11.5 9.9 6.2
Resultatgrad 3.9 6.0 7.1 3.6 1.1
Rentedekningsgrad 3.5 5.0 7.4 2.8 0.8
Gjeldsgrad 4.3 5.1 7.7 9.1 15.1
Total kapitalrentabilitet 7.8 14.4 17.6 7.8 2.3
Signatur
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
Prokura
Urke Claus Fredrik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex