Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M Park - Anlegg As
Juridisk navn:  M Park - Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90761159
Sannivegen 22 Sannivegen 22 Fax: 35599035
3711 Skien 3711 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 981481984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rising Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.36%
Resultat  
  
-106.9%
Egenkapital  
  
-90.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.152.000 1.192.000 1.482.000 1.229.000 1.203.000
Resultat: -120.000 -58.000 21.000 50.000 -42.000
Egenkapital: 13.000 132.000 190.000 169.000 120.000
Regnskap for  M Park - Anlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.152.000 1.192.000 1.482.000 1.229.000 1.203.000
Driftskostnader -1.271.000 -1.250.000 -1.461.000 -1.179.000 -1.243.000
Driftsresultat -120.000 -58.000 21.000 50.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -120.000 -58.000 21.000 50.000 -42.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 -58.000 21.000 50.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 51.000 73.000 39.000 96.000
Sum omløpsmidler 97.000 228.000 291.000 215.000 117.000
Sum eiendeler 132.000 279.000 364.000 254.000 213.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -53.000 5.000 -16.000 -65.000
Sum egenkapital 13.000 132.000 190.000 169.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 119.000 147.000 174.000 85.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 279.000 364.000 254.000 213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.152.000 1.192.000 1.482.000 1.229.000 1.202.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 1.152.000 1.192.000 1.482.000 1.229.000 1.203.000
Varekostnad -95.000 -44.000 -309.000 -105.000 -117.000
Lønninger -867.000 -896.000 -789.000 -740.000 -835.000
Avskrivning -16.000 -22.000 -38.000 -56.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -288.000 -325.000 -278.000 -235.000
Driftskostnader -1.271.000 -1.250.000 -1.461.000 -1.179.000 -1.243.000
Driftsresultat -120.000 -58.000 21.000 50.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 -58.000 21.000 50.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 51.000 73.000 39.000 96.000
Sum varige driftsmidler 35.000 51.000 73.000 39.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 51.000 73.000 39.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000
Andre fordringer 28.000 49.000 27.000 36.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 179.000 264.000 179.000 87.000
Sum omløpsmidler 97.000 228.000 291.000 215.000 117.000
Sum eiendeler 132.000 279.000 364.000 254.000 213.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -53.000 5.000 -16.000 -65.000
Sum egenkapital 13.000 132.000 190.000 169.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 11.000 13.000 3.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 66.000 105.000 25.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 69.000 56.000 56.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 147.000 174.000 85.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 279.000 364.000 254.000 213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 81.000 117.000 130.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.6 1.7 2.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 1.7 2.5 1.3
Soliditet 9.8 47.3 52.2 66.5 56.3
Resultatgrad -10.4 -4.9 1.4 4.1 -3.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.2 1.1 0.9 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet -90.9 -20.8 5.8 19.7 -19.2
Signatur
07.01.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex