Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M S Eiendom As
Juridisk navn:  M S Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72470660
c/o Admento AS Orkdalsveien 100 Orkdalsveien 100 Fax: 72484061
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 990223009
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-307.14%
Egenkapital  
  
-700%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 42.000 0 0 1.000
Resultat: -57.000 -14.000 -57.000 -58.000 -154.000
Egenkapital: -8.000 -1.000 13.000 40.000 -2.000
Regnskap for  M S Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 42.000 0 0 1.000
Driftskostnader -16.000 -20.000 -22.000 -25.000 -79.000
Driftsresultat -16.000 22.000 -22.000 -25.000 -78.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -41.000 -35.000 -35.000 -33.000 -77.000
Finans -41.000 -35.000 -35.000 -33.000 -76.000
Resultat før skatt -57.000 -14.000 -57.000 -58.000 -154.000
Skattekostnad 11.000 0 0 25.000 28.000
Årsresultat -46.000 -14.000 -57.000 -33.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.169.000 1.169.000
Sum omløpsmidler 1.179.000 1.183.000 1.197.000 87.000 15.000
Sum eiendeler 1.179.000 1.183.000 1.197.000 1.256.000 1.184.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 -103.000 -89.000 -62.000 -104.000
Sum egenkapital -8.000 -1.000 13.000 40.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 1.184.000 1.184.000 1.216.000 1.185.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 1.000 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.183.000 1.198.000 1.257.000 1.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.000
Andre inntekter 0 42.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 42.000 0 0 1.000
Varekostnad 0 0 0 0 -15.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -20.000 -22.000 -25.000 -64.000
Driftskostnader -16.000 -20.000 -22.000 -25.000 -79.000
Driftsresultat -16.000 22.000 -22.000 -25.000 -78.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -41.000 -35.000 -35.000 -33.000 -77.000
Finans -41.000 -35.000 -35.000 -33.000 -76.000
Konsernbidrag 39.000 0 30.000 75.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -14.000 -57.000 -33.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.169.000 1.169.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.169.000 1.169.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.169.000 1.169.000
Varebeholdning 1.169.000 1.169.000 1.169.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 14.000 28.000 87.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.179.000 1.183.000 1.197.000 87.000 15.000
Sum eiendeler 1.179.000 1.183.000 1.197.000 1.256.000 1.184.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 -103.000 -89.000 -62.000 -104.000
Sum egenkapital -8.000 -1.000 13.000 40.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 1.184.000 1.184.000 1.216.000 1.185.000
Leverandørgjeld 4.000 0 1.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 1.000 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.180.000 1.183.000 1.198.000 1.257.000 1.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.175.000 1.183.000 1.196.000 86.000 13.000
Likviditetsgrad 1 294 1 8 7.5
Likviditetsgrad 2 2.5 0 2 8 7.6
Soliditet -0.7 -0.1 1.1 3.2 -0.2
Resultatgrad 52.4 -7800.0
Rentedekningsgrad -0.4 0.6 -0.6 -0.8 -1.0
Gjeldsgrad -148.5 91.2 30.4 -593.5
Total kapitalrentabilitet -1.4 1.9 -1.8 -6.5
Signatur
15.10.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex