Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M U Consulting AS
Juridisk navn:  M U Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97559018
Fürstveien 22F Fürstveien 22F Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 946963232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nicolaisens Regnskapskontor Ks
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
9.74%
Egenkapital  
  
39.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.000 20.000 71.000 126.000 137.000
Resultat: 293.000 267.000 -540.000 44.000 207.000
Egenkapital: 1.038.000 744.000 478.000 1.023.000 1.048.000
Regnskap for  M U Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.000 20.000 71.000 126.000 137.000
Driftskostnader -28.000 -31.000 -38.000 -27.000 17.000
Driftsresultat -8.000 -11.000 33.000 99.000 154.000
Finansinntekter 301.000 406.000 -549.000 872.000 60.000
Finanskostnader -128.000 -25.000 -926.000 -7.000
Finans 301.000 278.000 -574.000 -54.000 53.000
Resultat før skatt 293.000 267.000 -540.000 44.000 207.000
Skattekostnad 1.000 -2.000 -4.000 -19.000 -37.000
Årsresultat 294.000 266.000 -544.000 25.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 200.000 204.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 841.000 870.000 1.186.000 900.000
Sum eiendeler 1.126.000 841.000 870.000 1.386.000 1.104.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 644.000 378.000 923.000 948.000
Sum egenkapital 1.038.000 744.000 478.000 1.023.000 1.048.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 88.000 97.000 392.000 364.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.126.000 841.000 870.000 1.387.000 1.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 20.000 71.000 126.000 137.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 20.000 71.000 126.000 137.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -31.000 -38.000 -27.000 17.000
Driftskostnader -28.000 -31.000 -38.000 -27.000 17.000
Driftsresultat -8.000 -11.000 33.000 99.000 154.000
Finansinntekter 301.000 406.000 -549.000 872.000 60.000
Finanskostnader -128.000 -25.000 -926.000 -7.000
Finans 301.000 278.000 -574.000 -54.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 294.000 266.000 -544.000 25.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 200.000 204.000
Sum anleggsmidler 1.000 0 200.000 204.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 18.000
Andre fordringer 1.000 306.000 1.000 1.000 3.000
Sum investeringer 919.000 654.000 610.000 1.049.000 632.000
Kasse, bank 205.000 259.000 137.000 247.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 841.000 870.000 1.186.000 900.000
Sum eiendeler 1.126.000 841.000 870.000 1.386.000 1.104.000
Sum opptjent egenkapital 938.000 644.000 378.000 923.000 948.000
Sum egenkapital 1.038.000 744.000 478.000 1.023.000 1.048.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 4.000 19.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 13.000 27.000 31.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 95.000 375.000 317.000 0
Sum kortsiktig gjeld 88.000 97.000 392.000 364.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.126.000 841.000 870.000 1.387.000 1.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.037.000 744.000 478.000 822.000 844.000
Likviditetsgrad 1 12.8 8.7 2.2 3.3 16.1
Likviditetsgrad 2 12.8 8.7 2.2 3.3 16.1
Soliditet 92.2 88.5 54.9 73.8 94.9
Resultatgrad -40.0 -55.0 46.5 78.6 112.4
Rentedekningsgrad -0.1 1.3 0.1 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.8 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 26.0 47.0 -59.3 7 19.4
Signatur
07.12.2011
KARL MARTIN STANG
Prokurister
07.12.2011
Prokura hver for seg:
Karl Martin Stang
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex