Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Magne Andersen Transport AS
Juridisk navn:  Magne Andersen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90131455
Langøyveien 7 Ringstad Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 983537685
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/29/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.12%
Resultat  
  
182.74%
Egenkapital  
  
136.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.053.000 13.039.000 14.103.000 11.117.000 10.337.000
Resultat: 2.474.000 875.000 440.000 855.000 475.000
Egenkapital: 3.352.000 1.418.000 3.649.000 3.305.000 2.644.000
Regnskap for  Magne Andersen Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.053.000 13.039.000 14.103.000 11.117.000 10.337.000
Driftskostnader -13.600.000 -12.167.000 -13.687.000 -10.291.000 -9.892.000
Driftsresultat 2.453.000 872.000 416.000 826.000 446.000
Finansinntekter 23.000 6.000 26.000 30.000 34.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -1.000 -5.000
Finans 21.000 3.000 24.000 29.000 29.000
Resultat før skatt 2.474.000 875.000 440.000 855.000 475.000
Skattekostnad -541.000 -205.000 -97.000 -194.000 -112.000
Årsresultat 1.934.000 669.000 343.000 661.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 259.000 476.000 425.000 598.000
Sum omløpsmidler 7.322.000 6.010.000 5.381.000 4.706.000 4.527.000
Sum eiendeler 7.454.000 6.269.000 5.857.000 5.131.000 5.125.000
Sum opptjent egenkapital 3.250.000 1.316.000 3.547.000 3.203.000 2.542.000
Sum egenkapital 3.352.000 1.418.000 3.649.000 3.305.000 2.644.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 66.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 4.103.000 4.851.000 2.168.000 1.760.000 2.448.000
Sum gjeld og egenkapital 7.455.000 6.269.000 5.858.000 5.131.000 5.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.017.000 12.976.000 14.031.000 10.777.000 10.313.000
Andre inntekter 36.000 63.000 72.000 340.000 24.000
Driftsinntekter 16.053.000 13.039.000 14.103.000 11.117.000 10.337.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -6.158.000 -4.994.000 -5.535.000 -4.200.000 -3.912.000
Avskrivning -98.000 -98.000 -90.000 -13.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.344.000 -7.075.000 -8.062.000 -6.078.000 -5.924.000
Driftskostnader -13.600.000 -12.167.000 -13.687.000 -10.291.000 -9.892.000
Driftsresultat 2.453.000 872.000 416.000 826.000 446.000
Finansinntekter 23.000 6.000 26.000 30.000 34.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -1.000 -5.000
Finans 21.000 3.000 24.000 29.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.900.000 0 0 0
Årsresultat 1.934.000 669.000 343.000 661.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 106.000 204.000 0 22.000
Sum varige driftsmidler 8.000 106.000 204.000 0 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 124.000 153.000 273.000 425.000 576.000
Sum anleggsmidler 132.000 259.000 476.000 425.000 598.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.479.000 1.026.000 2.285.000 2.486.000 1.844.000
Andre fordringer 324.000 203.000 405.000 262.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.602.000 1.863.000 2.690.000 1.911.000 2.430.000
Sum omløpsmidler 7.322.000 6.010.000 5.381.000 4.706.000 4.527.000
Sum eiendeler 7.454.000 6.269.000 5.857.000 5.131.000 5.125.000
Sum opptjent egenkapital 3.250.000 1.316.000 3.547.000 3.203.000 2.542.000
Sum egenkapital 3.352.000 1.418.000 3.649.000 3.305.000 2.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 66.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 899.000 41.000 0 579.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 66.000 34.000
Leverandørgjeld 1.295.000 332.000 377.000 262.000 607.000
Betalbar skatt 541.000 247.000 121.000 162.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 529.000 635.000 750.000 678.000 534.000
Utbytte -2.900.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 840.000 738.000 878.000 658.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 4.103.000 4.851.000 2.168.000 1.760.000 2.448.000
Sum gjeld og egenkapital 7.455.000 6.269.000 5.858.000 5.131.000 5.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.219.000 1.159.000 3.213.000 2.946.000 2.079.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.2 2.5 2.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 2.5 2.7 1.8
Soliditet 45.0 22.6 62.3 64.4 51.6
Resultatgrad 15.3 6.7 2.9 7.4 4.3
Rentedekningsgrad 1.226.5 290.7 2 8 89.2
Gjeldsgrad 1.2 3.4 0.6 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 33.2 14.0 7.5 16.7 9.4
Signatur
30.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex