Magnimaster Forlag AS
Juridisk navn:  Magnimaster Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40638724
Postboks 400 Heiryggen 17 Fax:
8601 Mo I Rana 8614 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 994736019
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.67%
Resultat  
  
157.14%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.000 12.000 75.000 38.000 3.000
Resultat: 4.000 -7.000 -31.000 -67.000 -101.000
Egenkapital: -231.000 -235.000 -228.000 -196.000 -129.000
Regnskap for  Magnimaster Forlag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.000 12.000 75.000 38.000 3.000
Driftskostnader -20.000 -106.000 -105.000 -103.000
Driftsresultat 4.000 -7.000 -31.000 -67.000 -101.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 4.000 -7.000 -31.000 -67.000 -101.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 4.000 -7.000 -31.000 -67.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 120.000 220.000
Sum omløpsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum eiendeler 27.000 27.000 47.000 147.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -332.000 -336.000 -329.000 -297.000 -230.000
Sum egenkapital -231.000 -235.000 -228.000 -196.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000 262.000 274.000 343.000 376.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 27.000 46.000 147.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 12.000 75.000 38.000 3.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.000 12.000 75.000 38.000 3.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 -100.000 -100.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -3.000
Driftskostnader -20.000 -106.000 -105.000 -103.000
Driftsresultat 4.000 -7.000 -31.000 -67.000 -101.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.000 -7.000 -31.000 -67.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 120.000 220.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 120.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum eiendeler 27.000 27.000 47.000 147.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -332.000 -336.000 -329.000 -297.000 -230.000
Sum egenkapital -231.000 -235.000 -228.000 -196.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 262.000 269.000 337.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 262.000 274.000 343.000 376.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 27.000 46.000 147.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -231.000 -235.000 -247.000 -316.000 -349.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -855.6 -870.4 -495.7 -133.3 -52.2
Resultatgrad 100.0 -58.3 -41.3 -176.3 -3366.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.8 -2.9
Total kapitalrentabilitet 14.8 -25.9 -67.4 -45.6 -40.9
Signatur
13.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
TOMMY HANSSEN
Prokurister
13.12.2011
Daglig leder alene.
Tommy Hanssen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex