Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Major - Stuen AS
Juridisk navn:  Major - Stuen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69321555
Voldportgaten 73 Voldportgaten 73 Fax: 69320307
1632 Gamle Fredrikstad 1632 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 856751252
Aksjekapital: 193.750 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/6/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.99%
Resultat  
  
2285.29%
Egenkapital  
  
6342.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.643.000 8.078.000 7.701.000 8.154.000 7.879.000
Resultat: 743.000 -34.000 -606.000 300.000 -338.000
Egenkapital: 1.311.000 -21.000 14.000 620.000 320.000
Regnskap for  Major - Stuen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.643.000 8.078.000 7.701.000 8.154.000 7.879.000
Driftskostnader -7.874.000 -8.074.000 -8.297.000 -7.852.000 -8.165.000
Driftsresultat 768.000 4.000 -596.000 302.000 -286.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -39.000 -10.000 -2.000 -52.000
Finans -26.000 -39.000 -10.000 -2.000 -52.000
Resultat før skatt 743.000 -34.000 -606.000 300.000 -338.000
Skattekostnad -11.000 0 0 0
Årsresultat 732.000 -34.000 -606.000 300.000 -338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 745.000 778.000 846.000 50.000 0
Sum omløpsmidler 2.398.000 1.317.000 1.606.000 1.905.000 1.560.000
Sum eiendeler 3.143.000 2.095.000 2.452.000 1.955.000 1.560.000
Sum opptjent egenkapital 610.000 -121.000 -87.000 519.000 219.000
Sum egenkapital 1.311.000 -21.000 14.000 620.000 320.000
Sum langsiktig gjeld 453.000 799.000 833.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.379.000 1.316.000 1.605.000 1.335.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 3.143.000 2.095.000 2.452.000 1.955.000 1.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.564.000 7.271.000 7.701.000 8.151.000 7.766.000
Andre inntekter 1.078.000 807.000 0 3.000 113.000
Driftsinntekter 8.643.000 8.078.000 7.701.000 8.154.000 7.879.000
Varekostnad -2.625.000 -2.805.000 -2.580.000 -2.696.000 -2.785.000
Lønninger -3.520.000 -3.386.000 -3.801.000 -3.140.000 -3.659.000
Avskrivning -117.000 -117.000 -35.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.612.000 -1.766.000 -1.881.000 -2.004.000 -1.721.000
Driftskostnader -7.874.000 -8.074.000 -8.297.000 -7.852.000 -8.165.000
Driftsresultat 768.000 4.000 -596.000 302.000 -286.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -39.000 -10.000 -2.000 -52.000
Finans -26.000 -39.000 -10.000 -2.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 732.000 -34.000 -606.000 300.000 -338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 745.000 778.000 846.000 50.000 0
Sum varige driftsmidler 745.000 778.000 846.000 50.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 745.000 778.000 846.000 50.000 0
Varebeholdning 207.000 194.000 254.000 236.000 217.000
Kundefordringer 121.000 54.000 260.000 222.000 176.000
Andre fordringer 271.000 491.000 216.000 218.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.798.000 578.000 876.000 1.229.000 990.000
Sum omløpsmidler 2.398.000 1.317.000 1.606.000 1.905.000 1.560.000
Sum eiendeler 3.143.000 2.095.000 2.452.000 1.955.000 1.560.000
Sum opptjent egenkapital 610.000 -121.000 -87.000 519.000 219.000
Sum egenkapital 1.311.000 -21.000 14.000 620.000 320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 453.000 799.000 833.000 0 0
Leverandørgjeld 66.000 131.000 229.000 205.000 221.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 514.000 446.000 567.000 629.000 523.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 740.000 809.000 501.000 496.000
Sum kortsiktig gjeld 1.379.000 1.316.000 1.605.000 1.335.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 3.143.000 2.095.000 2.452.000 1.955.000 1.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.019.000 1.000 1.000 570.000 319.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.0 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 0.8 1.3 1.1
Soliditet 41.7 -1.0 0.6 31.7 20.5
Resultatgrad 8.9 -7.7 3.7 -3.6
Rentedekningsgrad 29.5 0.1 -59.6 1 -5.5
Gjeldsgrad 1.4 -100.7 174.1 2.2 3.9
Total kapitalrentabilitet 24.4 0.2 -24.3 15.4 -18.3
Signatur
09.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex