Malefirma Klokseth AS
Juridisk navn:  Malefirma Klokseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93021550
Dyrgravveien 10 Dyrgravveien 10 Fax:
3617 Kongsberg 3617 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 985279683
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/7/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Moore As
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.36%
Resultat  
  
-2384.91%
Egenkapital  
  
-62.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.664.000 9.746.000 12.838.000 10.810.000 12.064.000
Resultat: -1.211.000 53.000 275.000 178.000 165.000
Egenkapital: 772.000 2.060.000 2.022.000 1.808.000 1.672.000
Regnskap for  Malefirma Klokseth AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.664.000 9.746.000 12.838.000 10.810.000 12.064.000
Driftskostnader -8.867.000 -9.694.000 -12.565.000 -10.634.000 -11.899.000
Driftsresultat -1.204.000 52.000 273.000 176.000 165.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -7.000 2.000 2.000 0
Resultat før skatt -1.211.000 53.000 275.000 178.000 165.000
Skattekostnad -78.000 -14.000 -61.000 -42.000 -41.000
Årsresultat -1.288.000 38.000 215.000 135.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 483.000 458.000 482.000 423.000
Sum omløpsmidler 2.768.000 5.518.000 5.758.000 4.987.000 5.362.000
Sum eiendeler 2.795.000 6.001.000 6.216.000 5.469.000 5.785.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 1.960.000 1.922.000 1.708.000 1.572.000
Sum egenkapital 772.000 2.060.000 2.022.000 1.808.000 1.672.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.023.000 3.940.000 4.194.000 3.661.000 4.113.000
Sum gjeld og egenkapital 2.795.000 6.000.000 6.216.000 5.469.000 5.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.664.000 9.743.000 12.838.000 10.810.000 12.064.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.664.000 9.746.000 12.838.000 10.810.000 12.064.000
Varekostnad -1.146.000 -1.179.000 -2.565.000 -1.931.000 -2.183.000
Lønninger -6.968.000 -7.494.000 -9.064.000 -7.824.000 -8.606.000
Avskrivning -16.000 -19.000 -25.000 -19.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -737.000 -1.002.000 -911.000 -860.000 -1.096.000
Driftskostnader -8.867.000 -9.694.000 -12.565.000 -10.634.000 -11.899.000
Driftsresultat -1.204.000 52.000 273.000 176.000 165.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -7.000 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.288.000 38.000 215.000 135.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 78.000 34.000 33.000 37.000
Fast eiendom 0 0 5.000
Maskiner anlegg 27.000 44.000 63.000 88.000 20.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 44.000 63.000 88.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 361.000 361.000 361.000 361.000
Sum anleggsmidler 27.000 483.000 458.000 482.000 423.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.369.000 4.172.000 4.415.000 3.966.000 2.043.000
Andre fordringer 17.000 25.000 20.000 18.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 382.000 1.321.000 1.323.000 1.003.000 3.315.000
Sum omløpsmidler 2.768.000 5.518.000 5.758.000 4.987.000 5.362.000
Sum eiendeler 2.795.000 6.001.000 6.216.000 5.469.000 5.785.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 1.960.000 1.922.000 1.708.000 1.572.000
Sum egenkapital 772.000 2.060.000 2.022.000 1.808.000 1.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 183.000 646.000 268.000 260.000
Betalbar skatt 58.000 61.000 38.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 1.056.000 1.307.000 1.214.000 1.646.000 1.630.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 818.000 2.392.000 2.273.000 1.710.000 2.172.000
Sum kortsiktig gjeld 2.023.000 3.940.000 4.194.000 3.661.000 4.113.000
Sum gjeld og egenkapital 2.795.000 6.000.000 6.216.000 5.469.000 5.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 745.000 1.578.000 1.564.000 1.326.000 1.249.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Soliditet 27.6 34.3 32.5 33.1 28.9
Resultatgrad -15.7 0.5 2.1 1.6 1.4
Rentedekningsgrad -172.0 52.0 1 1
Gjeldsgrad 2.6 1.9 2.1 2 2.5
Total kapitalrentabilitet -43.1 0.9 4.4 3.3 2.9
Signatur
12.10.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
KLOKSETH TOR
SIGNATUR HVER FOR SEG
KLOKSETH ESPEN
Prokurister
12.10.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex