Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malercompagniet Oslo AS
Juridisk navn:  Malercompagniet Oslo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23391800
Postboks 195 Kjelsåsveien 132 Fax: 23035455
0411 Oslo 491 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 960992482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 4/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.39%
Resultat  
  
-3.99%
Egenkapital  
  
48.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 134.941.000 125.651.000 130.911.000 115.829.000 83.946.000
Resultat: 8.945.000 9.317.000 12.017.000 9.166.000 7.719.000
Egenkapital: 24.062.000 16.191.000 17.934.000 17.133.000 14.982.000
Regnskap for  Malercompagniet Oslo AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 134.941.000 125.651.000 130.911.000 115.829.000 83.946.000
Driftskostnader -129.808.000 -116.138.000 -118.555.000 -106.473.000 -76.133.000
Driftsresultat 5.132.000 9.513.000 12.355.000 9.357.000 7.814.000
Finansinntekter 4.331.000 151.000 135.000 174.000 132.000
Finanskostnader -519.000 -347.000 -473.000 -365.000 -227.000
Finans 3.812.000 -196.000 -338.000 -191.000 -95.000
Resultat før skatt 8.945.000 9.317.000 12.017.000 9.166.000 7.719.000
Skattekostnad -1.074.000 -2.060.000 -2.216.000 -2.515.000 -1.871.000
Årsresultat 7.871.000 7.257.000 9.800.000 6.651.000 5.848.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.679.000 9.637.000 9.657.000 10.003.000 8.591.000
Sum omløpsmidler 52.319.000 41.647.000 51.095.000 44.252.000 27.150.000
Sum eiendeler 61.998.000 51.284.000 60.752.000 54.255.000 35.741.000
Sum opptjent egenkapital 23.962.000 16.091.000 17.834.000 17.033.000 14.882.000
Sum egenkapital 24.062.000 16.191.000 17.934.000 17.133.000 14.982.000
Sum langsiktig gjeld 182.000 292.000 432.000 509.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 37.754.000 34.801.000 42.386.000 36.613.000 20.386.000
Sum gjeld og egenkapital 61.998.000 51.284.000 60.752.000 54.255.000 35.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.687.000 124.768.000 130.526.000 115.588.000 83.855.000
Andre inntekter 254.000 884.000 385.000 242.000 91.000
Driftsinntekter 134.941.000 125.651.000 130.911.000 115.829.000 83.946.000
Varekostnad -84.833.000 -77.384.000 -85.661.000 -75.298.000 -55.814.000
Lønninger -35.532.000 -29.474.000 -27.830.000 -22.728.000 -14.664.000
Avskrivning -1.217.000 -1.181.000 -1.041.000 -853.000 -822.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.226.000 -8.099.000 -4.023.000 -7.594.000 -4.856.000
Driftskostnader -129.808.000 -116.138.000 -118.555.000 -106.473.000 -76.133.000
Driftsresultat 5.132.000 9.513.000 12.355.000 9.357.000 7.814.000
Finansinntekter 4.331.000 151.000 135.000 174.000 132.000
Finanskostnader -519.000 -347.000 -473.000 -365.000 -227.000
Finans 3.812.000 -196.000 -338.000 -191.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -4.500.000 -4.400.000
Årsresultat 7.871.000 7.257.000 9.800.000 6.651.000 5.848.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 556.000 233.000 0 0 0
Fast eiendom 2.508.000 2.477.000 2.464.000 2.497.000 2.454.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.308.000 3.593.000 3.716.000 3.860.000 2.577.000
Sum varige driftsmidler 5.816.000 6.069.000 6.180.000 6.357.000 5.031.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.307.000 3.335.000 3.476.000 3.645.000 3.560.000
Sum anleggsmidler 9.679.000 9.637.000 9.657.000 10.003.000 8.591.000
Varebeholdning 0 50.000 0
Kundefordringer 34.815.000 30.888.000 35.956.000 35.473.000 13.224.000
Andre fordringer 926.000 1.028.000 10.502.000 4.288.000 8.099.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.578.000 9.731.000 4.637.000 4.441.000 5.827.000
Sum omløpsmidler 52.319.000 41.647.000 51.095.000 44.252.000 27.150.000
Sum eiendeler 61.998.000 51.284.000 60.752.000 54.255.000 35.741.000
Sum opptjent egenkapital 23.962.000 16.091.000 17.834.000 17.033.000 14.882.000
Sum egenkapital 24.062.000 16.191.000 17.934.000 17.133.000 14.982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.945.000 6.938.000 3.152.000 3.479.000 1.942.000
Sum langsiktig gjeld 182.000 292.000 432.000 509.000 373.000
Leverandørgjeld 9.962.000 4.816.000 18.399.000 13.433.000 7.842.000
Betalbar skatt 1.396.000 2.322.000 2.188.000 2.515.000 1.871.000
Skyldig offentlige avgifter 7.758.000 7.835.000 5.588.000 5.977.000 2.872.000
Utbytte -9.000.000 -9.000.000 -4.500.000 -4.400.000
Annen kortsiktig gjeld 9.693.000 3.890.000 4.059.000 6.709.000 1.459.000
Sum kortsiktig gjeld 37.754.000 34.801.000 42.386.000 36.613.000 20.386.000
Sum gjeld og egenkapital 61.998.000 51.284.000 60.752.000 54.255.000 35.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.565.000 6.846.000 8.709.000 7.639.000 6.764.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3
Soliditet 38.8 31.6 29.5 31.6 41.9
Resultatgrad 3.8 7.6 9.4 8.1 9.3
Rentedekningsgrad 9.9 27.4 26.1 25.6 34.4
Gjeldsgrad 1.6 2.2 2.4 2.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 15.3 18.8 20.6 17.6 22.2
Signatur
06.05.2022
STYRETS FORMANN.
Prokurister
06.05.2022
Prokura
Rindal Tom
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex