Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malerfirma K Nilsen AS
Juridisk navn:  Malerfirma K Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98266600
Søndre Skogveien 33 Søndre Skogveien 33 Fax: 55201850
5055 Bergen 5055 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 963964234
Aksjekapital: 118.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 4/27/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tom Clausen
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.21%
Resultat  
  
-37.07%
Egenkapital  
  
-97.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.211.000 18.402.000 15.204.000 12.532.000 13.917.000
Resultat: 3.013.000 4.788.000 1.989.000 1.580.000 2.663.000
Egenkapital: 293.000 9.985.000 5.867.000 7.341.000 6.147.000
Regnskap for  Malerfirma K Nilsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.211.000 18.402.000 15.204.000 12.532.000 13.917.000
Driftskostnader -10.249.000 -15.434.000 -13.253.000 -11.009.000 -11.292.000
Driftsresultat 2.963.000 2.968.000 1.952.000 1.524.000 2.626.000
Finansinntekter 52.000 1.823.000 38.000 56.000 38.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 0 0
Finans 50.000 1.820.000 37.000 56.000 38.000
Resultat før skatt 3.013.000 4.788.000 1.989.000 1.580.000 2.663.000
Skattekostnad -664.000 -670.000 -462.000 -386.000 -671.000
Årsresultat 2.348.000 4.118.000 1.526.000 1.194.000 1.992.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 584.000 1.329.000 1.501.000 1.451.000
Sum omløpsmidler 4.996.000 13.465.000 6.632.000 7.941.000 7.269.000
Sum eiendeler 5.232.000 14.049.000 7.961.000 9.442.000 8.720.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 9.785.000 5.667.000 7.141.000 5.947.000
Sum egenkapital 293.000 9.985.000 5.867.000 7.341.000 6.147.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.939.000 4.063.000 2.095.000 2.102.000 2.574.000
Sum gjeld og egenkapital 5.232.000 14.048.000 7.962.000 9.443.000 8.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.170.000 18.402.000 15.204.000 12.520.000 13.908.000
Andre inntekter 40.000 0 0 12.000 9.000
Driftsinntekter 13.211.000 18.402.000 15.204.000 12.532.000 13.917.000
Varekostnad -2.148.000 -2.673.000 -2.386.000 -2.288.000 -2.774.000
Lønninger -5.482.000 -5.811.000 -6.305.000 -7.039.000 -6.785.000
Avskrivning -143.000 -140.000 -163.000 -244.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.476.000 -6.810.000 -4.399.000 -1.438.000 -1.488.000
Driftskostnader -10.249.000 -15.434.000 -13.253.000 -11.009.000 -11.292.000
Driftsresultat 2.963.000 2.968.000 1.952.000 1.524.000 2.626.000
Finansinntekter 52.000 1.823.000 38.000 56.000 38.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 0 0
Finans 50.000 1.820.000 37.000 56.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.348.000 4.118.000 1.526.000 1.194.000 1.992.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 51.000 59.000 68.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 332.000 288.000 452.000 405.000
Sum varige driftsmidler 190.000 332.000 288.000 452.000 405.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 982.000 982.000 982.000
Sum anleggsmidler 236.000 584.000 1.329.000 1.501.000 1.451.000
Varebeholdning 32.000 28.000 0 0 0
Kundefordringer 2.390.000 2.104.000 2.346.000 1.595.000 1.766.000
Andre fordringer 440.000 745.000 233.000 97.000 264.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 449.000 10.587.000 4.054.000 6.249.000 5.240.000
Sum omløpsmidler 4.996.000 13.465.000 6.632.000 7.941.000 7.269.000
Sum eiendeler 5.232.000 14.049.000 7.961.000 9.442.000 8.720.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 9.785.000 5.667.000 7.141.000 5.947.000
Sum egenkapital 293.000 9.985.000 5.867.000 7.341.000 6.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.997.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 530.000 1.892.000 457.000 205.000 348.000
Betalbar skatt 663.000 454.000 389.000 688.000
Skyldig offentlige avgifter 852.000 877.000 610.000 882.000 923.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 561.000 632.000 575.000 626.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 4.939.000 4.063.000 2.095.000 2.102.000 2.574.000
Sum gjeld og egenkapital 5.232.000 14.048.000 7.962.000 9.443.000 8.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 9.402.000 4.537.000 5.839.000 4.695.000
Likviditetsgrad 1 1.0 3.3 3.2 3.8 2.8
Likviditetsgrad 2 1.0 3.3 3.2 3.8 2.8
Soliditet 5.6 71.1 73.7 77.7 70.5
Resultatgrad 22.4 16.1 12.8 12.2 18.9
Rentedekningsgrad 1.481.5 989.3 1
Gjeldsgrad 16.9 0.4 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 57.6 34.1 2 16.7 30.5
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex