Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Bratland AS
Juridisk navn:  Malermester Bratland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95003620
Postboks 500 Tjønnvoll Fax: 38048358
4664 Kristiansand S 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 977359864
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/15/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malermester rolf løvås as
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.93%
Resultat  
  
-28.16%
Egenkapital  
  
24.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.819.000 7.973.000 7.084.000 6.447.000 5.634.000
Resultat: 222.000 309.000 238.000 358.000 393.000
Egenkapital: 143.000 115.000 -146.000 -383.000 -741.000
Regnskap for  Malermester Bratland AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.819.000 7.973.000 7.084.000 6.447.000 5.634.000
Driftskostnader -7.452.000 -7.496.000 -6.682.000 -5.949.000 -5.084.000
Driftsresultat 368.000 477.000 404.000 497.000 550.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -149.000 -169.000 -166.000 -140.000 -158.000
Finans -146.000 -168.000 -166.000 -140.000 -157.000
Resultat før skatt 222.000 309.000 238.000 358.000 393.000
Skattekostnad -94.000 -48.000 0 0 0
Årsresultat 128.000 261.000 238.000 358.000 393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.199.000 2.262.000 2.512.000 2.380.000 2.443.000
Sum omløpsmidler 2.659.000 2.472.000 2.133.000 2.259.000 1.366.000
Sum eiendeler 4.858.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000 3.809.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 15.000 -246.000 -483.000 -841.000
Sum egenkapital 143.000 115.000 -146.000 -383.000 -741.000
Sum langsiktig gjeld 2.856.000 3.171.000 3.465.000 3.390.000 3.485.000
Sum kortsiktig gjeld 1.860.000 1.448.000 1.326.000 1.632.000 1.064.000
Sum gjeld og egenkapital 4.859.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000 3.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.531.000 7.685.000 6.709.000 6.082.000 5.271.000
Andre inntekter 288.000 288.000 376.000 365.000 363.000
Driftsinntekter 7.819.000 7.973.000 7.084.000 6.447.000 5.634.000
Varekostnad -1.951.000 -2.597.000 -2.030.000 -2.439.000 -2.301.000
Lønninger -4.125.000 -3.731.000 -3.335.000 -2.634.000 -1.846.000
Avskrivning -251.000 -250.000 -238.000 -176.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.125.000 -918.000 -1.079.000 -700.000 -744.000
Driftskostnader -7.452.000 -7.496.000 -6.682.000 -5.949.000 -5.084.000
Driftsresultat 368.000 477.000 404.000 497.000 550.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -149.000 -169.000 -166.000 -140.000 -158.000
Finans -146.000 -168.000 -166.000 -140.000 -157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 261.000 238.000 358.000 393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.018.000 1.880.000 1.929.000 1.978.000 2.028.000
Maskiner anlegg 181.000 382.000 583.000 252.000 333.000
Driftsløsøre 0 0 150.000 31.000
Sum varige driftsmidler 2.199.000 2.262.000 2.512.000 2.380.000 2.391.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 51.000
Sum anleggsmidler 2.199.000 2.262.000 2.512.000 2.380.000 2.443.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 731.000 1.071.000 1.077.000 1.205.000 808.000
Andre fordringer 495.000 332.000 422.000 341.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.433.000 1.070.000 634.000 713.000 434.000
Sum omløpsmidler 2.659.000 2.472.000 2.133.000 2.259.000 1.366.000
Sum eiendeler 4.858.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000 3.809.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 15.000 -246.000 -483.000 -841.000
Sum egenkapital 143.000 115.000 -146.000 -383.000 -741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.856.000 3.171.000 3.465.000 3.390.000 3.485.000
Leverandørgjeld 787.000 672.000 598.000 967.000 611.000
Betalbar skatt 94.000 48.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 560.000 419.000 431.000 454.000 267.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 309.000 297.000 211.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 1.860.000 1.448.000 1.326.000 1.632.000 1.064.000
Sum gjeld og egenkapital 4.859.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000 3.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 799.000 1.024.000 807.000 627.000 302.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.6 1.4 1.3
Soliditet 2.9 2.4 -3.1 -8.3 -19.5
Resultatgrad 4.7 6 5.7 7.7 9.8
Rentedekningsgrad 2.5 2.8 2.4 3.5 3.5
Gjeldsgrad 33.0 40.2 -32.8 -13.1 -6.1
Total kapitalrentabilitet 7.6 10.1 8.7 10.7 14.5
Signatur
13.11.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.11.2009
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex