Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Grarup & Co AS
Juridisk navn:  Malermester Grarup & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37270123
Postboks 52 Luntevikveien 44 Fax: 37272343
4791 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 886363192
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/29/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Safe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.04%
Resultat  
  
-68.57%
Egenkapital  
  
0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.712.000 1.570.000 2.603.000 2.293.000 2.123.000
Resultat: 11.000 35.000 -124.000 23.000 95.000
Egenkapital: 1.035.000 1.027.000 1.251.000 1.348.000 1.331.000
Regnskap for  Malermester Grarup & Co AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.712.000 1.570.000 2.603.000 2.293.000 2.123.000
Driftskostnader -1.675.000 -1.508.000 -2.701.000 -2.242.000 -1.992.000
Driftsresultat 37.000 61.000 -97.000 51.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -25.000 -27.000 -29.000 -37.000
Finans -26.000 -25.000 -27.000 -29.000 -36.000
Resultat før skatt 11.000 35.000 -124.000 23.000 95.000
Skattekostnad -3.000 -9.000 26.000 -6.000 -28.000
Årsresultat 8.000 26.000 -97.000 17.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.163.000 1.223.000 1.306.000 1.369.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 457.000 601.000 519.000 894.000 1.235.000
Sum eiendeler 1.620.000 1.824.000 1.825.000 2.263.000 2.695.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 927.000 1.151.000 1.248.000 1.231.000
Sum egenkapital 1.035.000 1.027.000 1.251.000 1.348.000 1.331.000
Sum langsiktig gjeld 397.000 445.000 445.000 548.000 648.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 352.000 130.000 367.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.620.000 1.824.000 1.826.000 2.263.000 2.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.712.000 1.565.000 2.603.000 2.293.000 2.123.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.712.000 1.570.000 2.603.000 2.293.000 2.123.000
Varekostnad -440.000 -336.000 -1.494.000 -975.000 -617.000
Lønninger -1.021.000 -727.000 -719.000 -784.000 -1.090.000
Avskrivning -57.000 -74.000 -77.000 -91.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -172.000 -271.000 -278.000 -413.000 -308.000
Driftskostnader -1.675.000 -1.508.000 -2.701.000 -2.242.000 -1.992.000
Driftsresultat 37.000 61.000 -97.000 51.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -25.000 -27.000 -29.000 -37.000
Finans -26.000 -25.000 -27.000 -29.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 -300.000
Årsresultat 8.000 26.000 -97.000 17.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 5.000 14.000 0 0
Fast eiendom 1.160.000 1.212.000 1.263.000 1.315.000 1.366.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 28.000 54.000 94.000
Sum varige driftsmidler 1.160.000 1.217.000 1.292.000 1.369.000 1.460.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.163.000 1.223.000 1.306.000 1.369.000 1.460.000
Varebeholdning 72.000 101.000 153.000 341.000 331.000
Kundefordringer 181.000 226.000 94.000 287.000 512.000
Andre fordringer 32.000 50.000 49.000 51.000 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 224.000 222.000 215.000 230.000
Sum omløpsmidler 457.000 601.000 519.000 894.000 1.235.000
Sum eiendeler 1.620.000 1.824.000 1.825.000 2.263.000 2.695.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 927.000 1.151.000 1.248.000 1.231.000
Sum egenkapital 1.035.000 1.027.000 1.251.000 1.348.000 1.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 12.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 397.000 445.000 445.000 548.000 648.000
Leverandørgjeld 3.000 56.000 8.000 101.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 99.000 50.000 119.000 162.000
Utbytte -250.000 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 84.000 197.000 72.000 128.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 352.000 130.000 367.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.620.000 1.824.000 1.826.000 2.263.000 2.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 249.000 389.000 527.000 519.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.7 4 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 2.0 1.4 2.8 1.5 1.3
Soliditet 63.9 56.3 68.5 59.6 49.4
Resultatgrad 2.2 3.9 -3.7 2.2 6.2
Rentedekningsgrad 1.4 2.4 -3.6 1.8 3.5
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 2.3 3.3 -5.3 2.3 4.9
Signatur
21.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex