Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Gundersen AS
Juridisk navn:  Malermester Gundersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90945702
Postboks 50 c/o Arendals Farvehandel AS Stoaveien 12B Fax: 37038998
4855 Froland 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 992029285
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Korslund As
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.45%
Resultat  
  
-10.18%
Egenkapital  
  
-5.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.013.000 11.676.000 11.117.000 9.554.000 8.669.000
Resultat: 1.474.000 1.641.000 1.273.000 963.000 1.031.000
Egenkapital: 878.000 930.000 817.000 823.000 825.000
Regnskap for  Malermester Gundersen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.013.000 11.676.000 11.117.000 9.554.000 8.669.000
Driftskostnader -11.540.000 -10.046.000 -9.826.000 -8.570.000 -7.617.000
Driftsresultat 1.474.000 1.630.000 1.291.000 985.000 1.052.000
Finansinntekter 1.000 16.000 14.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -31.000 -31.000 -32.000
Finans 12.000 -17.000 -21.000 -21.000
Resultat før skatt 1.474.000 1.641.000 1.273.000 963.000 1.031.000
Skattekostnad -326.000 -328.000 -278.000 -216.000 -248.000
Årsresultat 1.148.000 1.313.000 995.000 748.000 782.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.000 256.000 1.093.000 1.150.000 1.206.000
Sum omløpsmidler 3.856.000 3.786.000 2.888.000 2.889.000 2.678.000
Sum eiendeler 4.077.000 4.042.000 3.981.000 4.039.000 3.884.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 830.000 717.000 723.000 725.000
Sum egenkapital 878.000 930.000 817.000 823.000 825.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 53.000 604.000 650.000 694.000
Sum kortsiktig gjeld 3.157.000 3.059.000 2.559.000 2.566.000 2.365.000
Sum gjeld og egenkapital 4.077.000 4.042.000 3.980.000 4.039.000 3.884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.001.000 11.240.000 11.110.000 9.554.000 8.668.000
Andre inntekter 13.000 435.000 7.000 0 1.000
Driftsinntekter 13.013.000 11.676.000 11.117.000 9.554.000 8.669.000
Varekostnad -4.646.000 -3.292.000 -2.996.000 -2.406.000 -2.220.000
Lønninger -5.787.000 -5.665.000 -5.673.000 -5.172.000 -4.555.000
Avskrivning -55.000 -48.000 -70.000 -66.000 -72.000
Nedskrivning -12.000 0 -32.000 0
Andre driftskostnader -1.052.000 -1.029.000 -1.087.000 -894.000 -770.000
Driftskostnader -11.540.000 -10.046.000 -9.826.000 -8.570.000 -7.617.000
Driftsresultat 1.474.000 1.630.000 1.291.000 985.000 1.052.000
Finansinntekter 1.000 16.000 14.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -31.000 -31.000 -32.000
Finans 12.000 -17.000 -21.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 -1.000.000 -750.000 -750.000
Årsresultat 1.148.000 1.313.000 995.000 748.000 782.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.015.000 1.042.000 1.069.000
Maskiner anlegg 204.000 256.000 78.000 108.000 137.000
Driftsløsøre 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 220.000 256.000 1.093.000 1.150.000 1.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 221.000 256.000 1.093.000 1.150.000 1.206.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 880.000 381.000 1.220.000 1.283.000 483.000
Andre fordringer 50.000 25.000 41.000 40.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.926.000 3.381.000 1.626.000 1.565.000 2.127.000
Sum omløpsmidler 3.856.000 3.786.000 2.888.000 2.889.000 2.678.000
Sum eiendeler 4.077.000 4.042.000 3.981.000 4.039.000 3.884.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 830.000 717.000 723.000 725.000
Sum egenkapital 878.000 930.000 817.000 823.000 825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 53.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 53.000 604.000 650.000 694.000
Leverandørgjeld 289.000 328.000 51.000 489.000 298.000
Betalbar skatt 337.000 276.000 278.000 216.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 794.000 754.000 738.000 662.000 632.000
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 -1.000.000 -750.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 536.000 502.000 493.000 449.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 3.157.000 3.059.000 2.559.000 2.566.000 2.365.000
Sum gjeld og egenkapital 4.077.000 4.042.000 3.980.000 4.039.000 3.884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 699.000 727.000 329.000 323.000 313.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 21.5 23.0 20.5 20.4 21.2
Resultatgrad 11.3 14.0 11.6 10.3 12.1
Rentedekningsgrad 1.474.0 407.5 41.6 31.8 32.9
Gjeldsgrad 3.6 3.3 3.9 3.9 3.7
Total kapitalrentabilitet 36.2 40.7 32.8 24.6 27.4
Signatur
18.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex