Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Knutson AS
Juridisk navn:  Malermester Knutson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38149080
Skibåsen 26C Skibåsen 26C Fax: 38149089
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 941665829
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 8/31/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.67%
Resultat  
  
33.92%
Egenkapital  
  
-4.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.018.000 44.720.000 45.889.000 38.603.000 28.872.000
Resultat: 3.889.000 2.904.000 3.471.000 2.608.000 1.867.000
Egenkapital: 2.560.000 2.671.000 2.458.000 2.758.000 2.540.000
Regnskap for  Malermester Knutson AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.018.000 44.720.000 45.889.000 38.603.000 28.872.000
Driftskostnader -41.046.000 -41.752.000 -42.321.000 -35.948.000 -26.966.000
Driftsresultat 3.973.000 2.968.000 3.566.000 2.654.000 1.906.000
Finansinntekter 29.000 60.000 24.000 14.000 12.000
Finanskostnader -113.000 -124.000 -119.000 -61.000 -52.000
Finans -84.000 -64.000 -95.000 -47.000 -40.000
Resultat før skatt 3.889.000 2.904.000 3.471.000 2.608.000 1.867.000
Skattekostnad -880.000 -646.000 -839.000 -660.000 -477.000
Årsresultat 3.009.000 2.258.000 2.633.000 1.948.000 1.390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.679.000 2.915.000 3.186.000 1.369.000 784.000
Sum omløpsmidler 14.355.000 12.265.000 12.190.000 11.003.000 8.280.000
Sum eiendeler 17.034.000 15.180.000 15.376.000 12.372.000 9.064.000
Sum opptjent egenkapital 2.460.000 2.571.000 2.358.000 2.658.000 2.440.000
Sum egenkapital 2.560.000 2.671.000 2.458.000 2.758.000 2.540.000
Sum langsiktig gjeld 2.669.000 3.243.000 3.457.000 1.140.000 481.000
Sum kortsiktig gjeld 11.805.000 9.267.000 9.460.000 8.474.000 6.042.000
Sum gjeld og egenkapital 17.034.000 15.181.000 15.375.000 12.372.000 9.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.989.000 44.718.000 45.699.000 38.600.000 28.872.000
Andre inntekter 29.000 2.000 189.000 3.000 0
Driftsinntekter 45.018.000 44.720.000 45.889.000 38.603.000 28.872.000
Varekostnad -14.577.000 -15.433.000 -19.095.000 -14.474.000 -8.610.000
Lønninger -20.603.000 -19.912.000 -17.701.000 -16.789.000 -14.216.000
Avskrivning -912.000 -884.000 -676.000 -391.000 -320.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.954.000 -5.523.000 -4.849.000 -4.294.000 -3.820.000
Driftskostnader -41.046.000 -41.752.000 -42.321.000 -35.948.000 -26.966.000
Driftsresultat 3.973.000 2.968.000 3.566.000 2.654.000 1.906.000
Finansinntekter 29.000 60.000 24.000 14.000 12.000
Finanskostnader -113.000 -124.000 -119.000 -61.000 -52.000
Finans -84.000 -64.000 -95.000 -47.000 -40.000
Konsernbidrag -3.120.000 -2.046.000 -1.566.000 -1.730.000 -1.050.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.009.000 2.258.000 2.633.000 1.948.000 1.390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.645.000 2.779.000 3.019.000 1.359.000 686.000
Sum varige driftsmidler 2.645.000 2.779.000 3.019.000 1.359.000 686.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 136.000 167.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 2.679.000 2.915.000 3.186.000 1.369.000 784.000
Varebeholdning 428.000 432.000 372.000 382.000 420.000
Kundefordringer 8.809.000 7.534.000 8.114.000 7.149.000 4.421.000
Andre fordringer 1.648.000 1.720.000 1.089.000 1.127.000 1.152.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.470.000 2.579.000 2.614.000 2.346.000 2.286.000
Sum omløpsmidler 14.355.000 12.265.000 12.190.000 11.003.000 8.280.000
Sum eiendeler 17.034.000 15.180.000 15.376.000 12.372.000 9.064.000
Sum opptjent egenkapital 2.460.000 2.571.000 2.358.000 2.658.000 2.440.000
Sum egenkapital 2.560.000 2.671.000 2.458.000 2.758.000 2.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 465.000 396.000 25.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.669.000 3.243.000 3.457.000 1.140.000 481.000
Leverandørgjeld 1.679.000 2.497.000 1.700.000 1.598.000 1.015.000
Betalbar skatt 378.000 0 0 0 254.000
Skyldig offentlige avgifter 3.886.000 2.385.000 2.774.000 2.881.000 2.073.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.861.000 4.384.000 4.985.000 3.994.000 2.700.000
Sum kortsiktig gjeld 11.805.000 9.267.000 9.460.000 8.474.000 6.042.000
Sum gjeld og egenkapital 17.034.000 15.181.000 15.375.000 12.372.000 9.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.550.000 2.998.000 2.730.000 2.529.000 2.238.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
Soliditet 15.0 17.6 1 22.3 2
Resultatgrad 8.8 6.6 7.8 6.9 6.6
Rentedekningsgrad 35.2 23.9 3 43.5 36.7
Gjeldsgrad 5.7 4.7 5.3 3.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 23.5 19.9 23.3 21.6 21.2
Signatur
24.06.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex