Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Langeland AS
Juridisk navn:  Malermester Langeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38097755
c/o Styringsgruppen Regnskap AS Postboks 144 Krittveien 45 Fax: 38097409
4662 Kristiansand S 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 977357292
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/5/1997 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malermester per langeland as
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Styringsgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.32%
Resultat  
  
-25.4%
Egenkapital  
  
5.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.430.000 13.128.000 11.456.000 12.562.000 9.354.000
Resultat: 1.175.000 1.575.000 1.027.000 933.000 432.000
Egenkapital: 3.150.000 2.989.000 2.412.000 1.964.000 2.199.000
Regnskap for  Malermester Langeland AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.430.000 13.128.000 11.456.000 12.562.000 9.354.000
Driftskostnader -11.315.000 -11.637.000 -10.723.000 -11.794.000 -8.859.000
Driftsresultat 1.115.000 1.491.000 733.000 768.000 494.000
Finansinntekter 279.000 481.000 758.000 509.000 74.000
Finanskostnader -219.000 -397.000 -464.000 -344.000 -136.000
Finans 60.000 84.000 294.000 165.000 -62.000
Resultat før skatt 1.175.000 1.575.000 1.027.000 933.000 432.000
Skattekostnad -214.000 -299.000 -179.000 -167.000 -94.000
Årsresultat 961.000 1.277.000 847.000 766.000 337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.062.000 6.111.000 4.481.000 4.507.000 4.938.000
Sum omløpsmidler 3.335.000 3.591.000 3.248.000 3.560.000 2.812.000
Sum eiendeler 9.397.000 9.702.000 7.729.000 8.067.000 7.750.000
Sum opptjent egenkapital 2.910.000 2.749.000 2.172.000 1.724.000 1.959.000
Sum egenkapital 3.150.000 2.989.000 2.412.000 1.964.000 2.199.000
Sum langsiktig gjeld 3.496.000 3.268.000 2.635.000 3.771.000 3.508.000
Sum kortsiktig gjeld 2.752.000 3.446.000 2.682.000 2.331.000 2.043.000
Sum gjeld og egenkapital 9.398.000 9.703.000 7.729.000 8.066.000 7.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.344.000 13.088.000 11.372.000 12.562.000 9.354.000
Andre inntekter 85.000 40.000 84.000 0 0
Driftsinntekter 12.430.000 13.128.000 11.456.000 12.562.000 9.354.000
Varekostnad -3.373.000 -3.798.000 -2.810.000 -4.248.000 -1.863.000
Lønninger -5.818.000 -5.903.000 -5.746.000 -5.482.000 -5.060.000
Avskrivning -335.000 -338.000 -218.000 -243.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.789.000 -1.598.000 -1.949.000 -1.821.000 -1.693.000
Driftskostnader -11.315.000 -11.637.000 -10.723.000 -11.794.000 -8.859.000
Driftsresultat 1.115.000 1.491.000 733.000 768.000 494.000
Finansinntekter 279.000 481.000 758.000 509.000 74.000
Finanskostnader -219.000 -397.000 -464.000 -344.000 -136.000
Finans 60.000 84.000 294.000 165.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -700.000 -400.000 -400.000 0
Årsresultat 961.000 1.277.000 847.000 766.000 337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.897.000 3.110.000 3.174.000 3.076.000 2.938.000
Maskiner anlegg 11.000 15.000 20.000 0 0
Driftsløsøre 870.000 832.000 375.000 369.000 511.000
Sum varige driftsmidler 3.777.000 3.957.000 3.568.000 3.446.000 3.449.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.285.000 2.155.000 912.000 1.061.000 1.489.000
Sum anleggsmidler 6.062.000 6.111.000 4.481.000 4.507.000 4.938.000
Varebeholdning 30.000 30.000 30.000 30.000
Kundefordringer 991.000 1.913.000 1.655.000 1.828.000 1.457.000
Andre fordringer 280.000 211.000 310.000 275.000 265.000
Sum investeringer 758.000 422.000 486.000 442.000 307.000
Kasse, bank 1.307.000 1.015.000 767.000 986.000 753.000
Sum omløpsmidler 3.335.000 3.591.000 3.248.000 3.560.000 2.812.000
Sum eiendeler 9.397.000 9.702.000 7.729.000 8.067.000 7.750.000
Sum opptjent egenkapital 2.910.000 2.749.000 2.172.000 1.724.000 1.959.000
Sum egenkapital 3.150.000 2.989.000 2.412.000 1.964.000 2.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.496.000 3.268.000 2.635.000 3.771.000 3.508.000
Leverandørgjeld 290.000 339.000 465.000 396.000 570.000
Betalbar skatt 205.000 299.000 179.000 167.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 871.000 998.000 837.000 583.000 809.000
Utbytte -400.000 -700.000 -400.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.386.000 1.811.000 1.200.000 1.185.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 2.752.000 3.446.000 2.682.000 2.331.000 2.043.000
Sum gjeld og egenkapital 9.398.000 9.703.000 7.729.000 8.066.000 7.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 583.000 145.000 566.000 1.229.000 769.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 1.2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 1.2 1.5 1.4
Soliditet 33.5 30.8 31.2 24.3 28.4
Resultatgrad 9.0 11.4 6.4 6.1 5.3
Rentedekningsgrad 5.1 3.8 1.6 2.2 3.6
Gjeldsgrad 2.0 2.2 2.2 3.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 14.8 20.3 19.3 15.8 7.3
Signatur
19.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex