Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Nystøl As
Juridisk navn:  Malermester Nystøl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90158300
Nesvegen 18C Nesvegen 18C Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 993857823
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/4/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.92%
Resultat  
  
416.08%
Egenkapital  
  
22.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.901.000 4.053.000 3.740.000 4.650.000 2.703.000
Resultat: 738.000 143.000 202.000 357.000 -409.000
Egenkapital: 1.487.000 1.217.000 1.410.000 1.413.000 1.141.000
Regnskap for  Malermester Nystøl As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.901.000 4.053.000 3.740.000 4.650.000 2.703.000
Driftskostnader -4.155.000 -3.886.000 -3.537.000 -4.293.000 -3.110.000
Driftsresultat 746.000 167.000 203.000 358.000 -407.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -24.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -9.000 -24.000 -1.000 0 -2.000
Resultat før skatt 738.000 143.000 202.000 357.000 -409.000
Skattekostnad -168.000 -36.000 -51.000 -85.000 94.000
Årsresultat 569.000 108.000 150.000 272.000 -315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.944.000 1.987.000 1.263.000 902.000
Sum omløpsmidler 1.191.000 700.000 973.000 590.000 681.000
Sum eiendeler 2.592.000 2.644.000 2.960.000 1.853.000 1.583.000
Sum opptjent egenkapital 1.387.000 1.117.000 1.310.000 1.313.000 1.041.000
Sum egenkapital 1.487.000 1.217.000 1.410.000 1.413.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 257.000 700.000 900.000 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 849.000 727.000 650.000 410.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 2.593.000 2.644.000 2.960.000 1.853.000 1.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.811.000 4.053.000 3.734.000 4.502.000 2.703.000
Andre inntekter 91.000 6.000 148.000 0
Driftsinntekter 4.901.000 4.053.000 3.740.000 4.650.000 2.703.000
Varekostnad -1.901.000 -1.562.000 -955.000 -1.335.000 -1.015.000
Lønninger -1.149.000 -1.184.000 -1.561.000 -1.913.000 -1.243.000
Avskrivning -171.000 -158.000 -137.000 -166.000 -209.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -934.000 -982.000 -884.000 -879.000 -643.000
Driftskostnader -4.155.000 -3.886.000 -3.537.000 -4.293.000 -3.110.000
Driftsresultat 746.000 167.000 203.000 358.000 -407.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -24.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -9.000 -24.000 -1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 0 0 0
Årsresultat 569.000 108.000 150.000 272.000 -315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 34.000
Fast eiendom 64.000 75.000 85.000 95.000 0
Maskiner anlegg 70.000 85.000 294.000 75.000 84.000
Driftsløsøre 861.000 1.120.000 935.000 269.000 544.000
Sum varige driftsmidler 995.000 1.280.000 1.315.000 439.000 628.000
Sum finansielle anleggsmidler 407.000 665.000 673.000 824.000 240.000
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.944.000 1.987.000 1.263.000 902.000
Varebeholdning 30.000 25.000 25.000 0 0
Kundefordringer 258.000 128.000 184.000 139.000 176.000
Andre fordringer 129.000 189.000 195.000 122.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 774.000 358.000 569.000 329.000 415.000
Sum omløpsmidler 1.191.000 700.000 973.000 590.000 681.000
Sum eiendeler 2.592.000 2.644.000 2.960.000 1.853.000 1.583.000
Sum opptjent egenkapital 1.387.000 1.117.000 1.310.000 1.313.000 1.041.000
Sum egenkapital 1.487.000 1.217.000 1.410.000 1.413.000 1.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 69.000 63.000 30.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 257.000 700.000 900.000 30.000 0
Leverandørgjeld 100.000 187.000 364.000 148.000 103.000
Betalbar skatt 168.000 30.000 18.000 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 116.000 116.000 50.000 218.000
Utbytte -300.000 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 94.000 153.000 191.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 727.000 650.000 410.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 2.593.000 2.644.000 2.960.000 1.853.000 1.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 -27.000 323.000 180.000 238.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.0 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1.5 1.4 1.5
Soliditet 57.3 46.0 47.6 76.3 7
Resultatgrad 15.2 4.1 5.4 7.7 -15.1
Rentedekningsgrad 82.9 7.0 2 3 -203.5
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 28.8 6.3 6.9 19.4 -25.7
Signatur
02.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex