Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Roald Hepsø As
Juridisk navn:  Malermester Roald Hepsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72865900
Øvre Flatåsveg 4D Ilhaugen Fax: 72865950
7079 Flatåsen 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 958222688
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.83%
Resultat  
  
67.48%
Egenkapital  
  
13.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.109.000 8.611.000 9.756.000 9.839.000 9.774.000
Resultat: 1.241.000 741.000 1.059.000 887.000 1.029.000
Egenkapital: 5.460.000 4.793.000 4.519.000 4.001.000 3.626.000
Regnskap for  Malermester Roald Hepsø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.109.000 8.611.000 9.756.000 9.839.000 9.774.000
Driftskostnader -6.792.000 -7.801.000 -8.653.000 -8.959.000 -8.754.000
Driftsresultat 1.317.000 809.000 1.103.000 879.000 1.020.000
Finansinntekter 18.000 28.000 17.000 7.000 9.000
Finanskostnader -94.000 -96.000 -61.000 0 0
Finans -76.000 -68.000 -44.000 7.000 9.000
Resultat før skatt 1.241.000 741.000 1.059.000 887.000 1.029.000
Skattekostnad -274.000 -167.000 -241.000 -211.000 -255.000
Årsresultat 966.000 574.000 818.000 676.000 774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.551.000 3.420.000 4.052.000 1.264.000 1.825.000
Sum omløpsmidler 4.586.000 5.642.000 5.641.000 5.837.000 5.093.000
Sum eiendeler 9.137.000 9.062.000 9.693.000 7.101.000 6.918.000
Sum opptjent egenkapital 5.385.000 4.718.000 4.444.000 3.926.000 3.551.000
Sum egenkapital 5.460.000 4.793.000 4.519.000 4.001.000 3.626.000
Sum langsiktig gjeld 2.326.000 2.326.000 2.456.000 134.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 1.352.000 1.942.000 2.717.000 2.966.000 3.145.000
Sum gjeld og egenkapital 9.138.000 9.061.000 9.692.000 7.101.000 6.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.866.000 8.595.000 9.751.000 9.780.000 9.643.000
Andre inntekter 243.000 16.000 5.000 59.000 130.000
Driftsinntekter 8.109.000 8.611.000 9.756.000 9.839.000 9.774.000
Varekostnad -518.000 -597.000 -876.000 -1.001.000 -1.568.000
Lønninger -4.265.000 -5.412.000 -5.565.000 -5.466.000 -5.119.000
Avskrivning -409.000 -263.000 -351.000 -315.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.600.000 -1.529.000 -1.861.000 -2.177.000 -1.773.000
Driftskostnader -6.792.000 -7.801.000 -8.653.000 -8.959.000 -8.754.000
Driftsresultat 1.317.000 809.000 1.103.000 879.000 1.020.000
Finansinntekter 18.000 28.000 17.000 7.000 9.000
Finanskostnader -94.000 -96.000 -61.000 0 0
Finans -76.000 -68.000 -44.000 7.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 966.000 574.000 818.000 676.000 774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.850.000 2.915.000 2.980.000 0 0
Maskiner anlegg 231.000 308.000 388.000 350.000 418.000
Driftsløsøre 1.461.000 188.000 675.000 905.000 1.398.000
Sum varige driftsmidler 4.542.000 3.410.000 4.043.000 1.255.000 1.816.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 4.551.000 3.420.000 4.052.000 1.264.000 1.825.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 327.000 125.000 437.000 1.596.000 1.609.000
Andre fordringer 41.000 40.000 47.000 23.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.218.000 5.478.000 5.158.000 4.218.000 3.442.000
Sum omløpsmidler 4.586.000 5.642.000 5.641.000 5.837.000 5.093.000
Sum eiendeler 9.137.000 9.062.000 9.693.000 7.101.000 6.918.000
Sum opptjent egenkapital 5.385.000 4.718.000 4.444.000 3.926.000 3.551.000
Sum egenkapital 5.460.000 4.793.000 4.519.000 4.001.000 3.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 166.000 70.000 97.000 128.000 142.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.326.000 2.326.000 2.456.000 134.000 148.000
Leverandørgjeld 54.000 109.000 175.000 316.000 231.000
Betalbar skatt 179.000 194.000 271.000 225.000 199.000
Skyldig offentlige avgifter 371.000 759.000 1.246.000 1.299.000 1.207.000
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 448.000 580.000 725.000 826.000 1.208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.352.000 1.942.000 2.717.000 2.966.000 3.145.000
Sum gjeld og egenkapital 9.138.000 9.061.000 9.692.000 7.101.000 6.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.234.000 3.700.000 2.924.000 2.871.000 1.948.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.9 2.1 2 1.6
Likviditetsgrad 2 3.4 2.9 2.1 2 1.6
Soliditet 59.8 52.9 46.6 56.3 52.4
Resultatgrad 16.2 9.4 11.3 8.9 10.4
Rentedekningsgrad 14.0 8.4 18.1
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 14.6 9.2 11.6 12.5 14.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, STYRETS LEDER ALENE ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex