Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermester Tommy Mørk As
Juridisk navn:  Malermester Tommy Mørk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99400800
Postboks 1087 Lundsiden Kartheia 5 Fax: 38011770
4687 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987788461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.52%
Resultat  
  
63.88%
Egenkapital  
  
-20.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.791.000 16.547.000 14.833.000 16.375.000 12.801.000
Resultat: 1.139.000 695.000 1.047.000 1.187.000 577.000
Egenkapital: 140.000 176.000 148.000 148.000 146.000
Regnskap for  Malermester Tommy Mørk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.791.000 16.547.000 14.833.000 16.375.000 12.801.000
Driftskostnader -16.621.000 -15.829.000 -13.772.000 -15.165.000 -12.209.000
Driftsresultat 1.169.000 719.000 1.062.000 1.210.000 593.000
Finansinntekter 17.000 28.000 29.000 31.000 35.000
Finanskostnader -48.000 -53.000 -44.000 -54.000 -50.000
Finans -31.000 -25.000 -15.000 -23.000 -15.000
Resultat før skatt 1.139.000 695.000 1.047.000 1.187.000 577.000
Skattekostnad -275.000 -167.000 -246.000 -286.000 -148.000
Årsresultat 864.000 528.000 801.000 901.000 429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.313.000 1.697.000 2.139.000 2.356.000 2.164.000
Sum omløpsmidler 4.736.000 4.283.000 3.185.000 3.789.000 3.659.000
Sum eiendeler 6.049.000 5.980.000 5.324.000 6.145.000 5.823.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 76.000 48.000 48.000 46.000
Sum egenkapital 140.000 176.000 148.000 148.000 146.000
Sum langsiktig gjeld 880.000 936.000 993.000 1.050.000 1.096.000
Sum kortsiktig gjeld 5.029.000 4.868.000 4.182.000 4.947.000 4.580.000
Sum gjeld og egenkapital 6.049.000 5.980.000 5.323.000 6.145.000 5.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.791.000 16.547.000 14.833.000 16.337.000 12.774.000
Andre inntekter 0 0 38.000 27.000
Driftsinntekter 17.791.000 16.547.000 14.833.000 16.375.000 12.801.000
Varekostnad -3.083.000 -3.166.000 -2.378.000 -2.784.000 -2.120.000
Lønninger -12.197.000 -11.068.000 -9.948.000 -10.656.000 -8.700.000
Avskrivning -275.000 -297.000 -292.000 -231.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.066.000 -1.298.000 -1.154.000 -1.494.000 -1.196.000
Driftskostnader -16.621.000 -15.829.000 -13.772.000 -15.165.000 -12.209.000
Driftsresultat 1.169.000 719.000 1.062.000 1.210.000 593.000
Finansinntekter 17.000 28.000 29.000 31.000 35.000
Finanskostnader -48.000 -53.000 -44.000 -54.000 -50.000
Finans -31.000 -25.000 -15.000 -23.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -500.000 -800.000 -900.000 -600.000
Årsresultat 864.000 528.000 801.000 901.000 429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 433.000 672.000 969.000 1.041.000 509.000
Sum varige driftsmidler 433.000 672.000 969.000 1.041.000 509.000
Sum finansielle anleggsmidler 880.000 1.025.000 1.170.000 1.315.000 1.634.000
Sum anleggsmidler 1.313.000 1.697.000 2.139.000 2.356.000 2.164.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.228.000 1.598.000 1.057.000 1.151.000 1.535.000
Andre fordringer 382.000 484.000 468.000 486.000 441.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.126.000 2.202.000 1.661.000 2.152.000 1.683.000
Sum omløpsmidler 4.736.000 4.283.000 3.185.000 3.789.000 3.659.000
Sum eiendeler 6.049.000 5.980.000 5.324.000 6.145.000 5.823.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 76.000 48.000 48.000 46.000
Sum egenkapital 140.000 176.000 148.000 148.000 146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 880.000 936.000 993.000 1.050.000 1.096.000
Leverandørgjeld 181.000 256.000 179.000 381.000 485.000
Betalbar skatt 275.000 170.000 249.000 258.000 150.000
Skyldig offentlige avgifter 1.632.000 2.232.000 1.413.000 2.024.000 2.122.000
Utbytte -900.000 -500.000 -800.000 -900.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.042.000 1.710.000 1.541.000 1.383.000 1.223.000
Sum kortsiktig gjeld 5.029.000 4.868.000 4.182.000 4.947.000 4.580.000
Sum gjeld og egenkapital 6.049.000 5.980.000 5.323.000 6.145.000 5.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -293.000 -585.000 -997.000 -1.158.000 -921.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Soliditet 2.3 2.9 2.8 2.4 2.5
Resultatgrad 6.6 4.3 7.2 7.4 4.6
Rentedekningsgrad 24.4 13.6 24.1 22.4 11.9
Gjeldsgrad 42.2 3 3 40.5 38.9
Total kapitalrentabilitet 19.6 12.5 20.5 20.2 10.8
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex