Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermestrene Indre Østland As
Juridisk navn:  Malermestrene Indre Østland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61251410
Postboks 106 Birivegen 77 Fax: 61251180
2601 Lillehammer 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 967607568
Aksjekapital: 315.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 10/1/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.78%
Resultat  
  
-9.25%
Egenkapital  
  
-18.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.065.000 35.349.000 31.205.000 28.495.000 31.373.000
Resultat: 4.925.000 5.427.000 3.601.000 3.883.000 3.716.000
Egenkapital: 7.351.000 8.975.000 4.742.000 4.611.000 4.291.000
Regnskap for  Malermestrene Indre Østland As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.065.000 35.349.000 31.205.000 28.495.000 31.373.000
Driftskostnader -24.354.000 -29.883.000 -27.564.000 -24.558.000 -27.586.000
Driftsresultat 4.711.000 5.466.000 3.640.000 3.937.000 3.788.000
Finansinntekter 273.000 26.000 17.000 14.000 13.000
Finanskostnader -60.000 -64.000 -57.000 -69.000 -85.000
Finans 213.000 -38.000 -40.000 -55.000 -72.000
Resultat før skatt 4.925.000 5.427.000 3.601.000 3.883.000 3.716.000
Skattekostnad -1.026.000 -1.194.000 -845.000 -937.000 -939.000
Årsresultat 3.899.000 4.233.000 2.756.000 2.946.000 2.777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 355.000 2.715.000 2.886.000 2.730.000 2.756.000
Sum omløpsmidler 14.038.000 12.091.000 10.873.000 11.341.000 11.142.000
Sum eiendeler 14.393.000 14.806.000 13.759.000 14.071.000 13.898.000
Sum opptjent egenkapital 6.911.000 8.535.000 4.302.000 4.171.000 3.851.000
Sum egenkapital 7.351.000 8.975.000 4.742.000 4.611.000 4.291.000
Sum langsiktig gjeld 320.000 1.256.000 1.474.000 1.687.000 1.894.000
Sum kortsiktig gjeld 6.721.000 4.576.000 7.543.000 7.772.000 7.714.000
Sum gjeld og egenkapital 14.392.000 14.807.000 13.759.000 14.070.000 13.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.002.000 35.349.000 31.128.000 28.495.000 31.370.000
Andre inntekter 62.000 0 77.000 0 3.000
Driftsinntekter 29.065.000 35.349.000 31.205.000 28.495.000 31.373.000
Varekostnad -10.038.000 -14.120.000 -11.980.000 -9.487.000 -13.056.000
Lønninger -11.621.000 -12.749.000 -12.946.000 -12.664.000 -12.269.000
Avskrivning -166.000 -204.000 -213.000 -240.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.529.000 -2.810.000 -2.425.000 -2.167.000 -2.026.000
Driftskostnader -24.354.000 -29.883.000 -27.564.000 -24.558.000 -27.586.000
Driftsresultat 4.711.000 5.466.000 3.640.000 3.937.000 3.788.000
Finansinntekter 273.000 26.000 17.000 14.000 13.000
Finanskostnader -60.000 -64.000 -57.000 -69.000 -85.000
Finans 213.000 -38.000 -40.000 -55.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.625.000 -2.625.000 -2.625.000
Årsresultat 3.899.000 4.233.000 2.756.000 2.946.000 2.777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 48.000 69.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 355.000 478.000 637.000 461.000 502.000
Sum varige driftsmidler 355.000 478.000 637.000 461.000 502.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Sum anleggsmidler 355.000 2.715.000 2.886.000 2.730.000 2.756.000
Varebeholdning 2.534.000 2.430.000 2.436.000 2.365.000 2.224.000
Kundefordringer 4.007.000 2.132.000 4.178.000 1.414.000 4.938.000
Andre fordringer 1.128.000 1.272.000 1.227.000 1.210.000 1.154.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.369.000 5.967.000 2.941.000 6.197.000 2.668.000
Sum omløpsmidler 14.038.000 12.091.000 10.873.000 11.341.000 11.142.000
Sum eiendeler 14.393.000 14.806.000 13.759.000 14.071.000 13.898.000
Sum opptjent egenkapital 6.911.000 8.535.000 4.302.000 4.171.000 3.851.000
Sum egenkapital 7.351.000 8.975.000 4.742.000 4.611.000 4.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 320.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.042.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 320.000 1.256.000 1.474.000 1.687.000 1.894.000
Leverandørgjeld 971.000 654.000 1.310.000 1.655.000 1.053.000
Betalbar skatt 1.182.000 825.000 951.000 953.000
Skyldig offentlige avgifter 1.458.000 1.411.000 1.413.000 1.266.000 1.874.000
Utbytte 0 -2.625.000 -2.625.000 -2.625.000
Annen kortsiktig gjeld 1.251.000 1.328.000 1.371.000 1.275.000 1.209.000
Sum kortsiktig gjeld 6.721.000 4.576.000 7.543.000 7.772.000 7.714.000
Sum gjeld og egenkapital 14.392.000 14.807.000 13.759.000 14.070.000 13.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.317.000 7.515.000 3.330.000 3.569.000 3.428.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.6 1.4 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 51.1 60.6 34.5 32.8 30.9
Resultatgrad 16.2 15.5 11.7 13.8 12.1
Rentedekningsgrad 78.5 85.4 63.9 57.1 44.6
Gjeldsgrad 1.0 0.6 1.9 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 34.6 37.1 26.6 28.1 27.3
Signatur
31.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex