Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malermestrene Jensen AS
Juridisk navn:  Malermestrene Jensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33465587
Nordre Kullerød 17C Nordre Kullerød 17C Fax: 33460450
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 963261268
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/30/1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malermester reidar johansen as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Viken Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.93%
Resultat  
  
-14.47%
Egenkapital  
  
-2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.877.000 21.933.000 16.329.000 15.595.000 15.098.000
Resultat: 2.714.000 3.173.000 2.162.000 1.663.000 1.903.000
Egenkapital: 1.825.000 1.871.000 1.801.000 1.653.000 1.606.000
Regnskap for  Malermestrene Jensen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.877.000 21.933.000 16.329.000 15.595.000 15.098.000
Driftskostnader -16.161.000 -18.753.000 -14.167.000 -13.925.000 -13.289.000
Driftsresultat 2.716.000 3.180.000 2.163.000 1.670.000 1.809.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 1.000 104.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -3.000 -7.000 -10.000
Finans -2.000 -7.000 0 -6.000 94.000
Resultat før skatt 2.714.000 3.173.000 2.162.000 1.663.000 1.903.000
Skattekostnad -610.000 -702.000 -515.000 -416.000 -466.000
Årsresultat 2.104.000 2.470.000 1.647.000 1.247.000 1.436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 847.000 1.225.000 1.212.000 720.000 714.000
Sum omløpsmidler 8.256.000 9.043.000 6.858.000 5.085.000 5.229.000
Sum eiendeler 9.103.000 10.268.000 8.070.000 5.805.000 5.943.000
Sum opptjent egenkapital 1.425.000 1.471.000 1.401.000 1.253.000 1.206.000
Sum egenkapital 1.825.000 1.871.000 1.801.000 1.653.000 1.606.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.279.000 8.397.000 6.269.000 4.152.000 4.337.000
Sum gjeld og egenkapital 9.104.000 10.268.000 8.070.000 5.805.000 5.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.877.000 21.929.000 16.326.000 15.585.000 15.143.000
Andre inntekter 4.000 3.000 10.000 -45.000
Driftsinntekter 18.877.000 21.933.000 16.329.000 15.595.000 15.098.000
Varekostnad -5.703.000 -7.787.000 -4.541.000 -5.190.000 -5.458.000
Lønninger -7.790.000 -8.213.000 -7.398.000 -6.594.000 -5.988.000
Avskrivning -300.000 -289.000 -146.000 -72.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.368.000 -2.464.000 -2.082.000 -2.069.000 -1.806.000
Driftskostnader -16.161.000 -18.753.000 -14.167.000 -13.925.000 -13.289.000
Driftsresultat 2.716.000 3.180.000 2.163.000 1.670.000 1.809.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 1.000 104.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -3.000 -7.000 -10.000
Finans -2.000 -7.000 0 -6.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0 -102.000
Utbytte -2.400.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000
Årsresultat 2.104.000 2.470.000 1.647.000 1.247.000 1.436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 17.000 19.000 39.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 768.000 1.067.000 828.000 322.000 394.000
Sum varige driftsmidler 768.000 1.067.000 828.000 322.000 394.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 141.000 365.000 360.000 275.000
Sum anleggsmidler 847.000 1.225.000 1.212.000 720.000 714.000
Varebeholdning 293.000 321.000 332.000 308.000 319.000
Kundefordringer 3.695.000 5.126.000 2.798.000 1.479.000 2.408.000
Andre fordringer 286.000 269.000 424.000 366.000 265.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 586.000 3.327.000 3.304.000 2.932.000 2.236.000
Sum omløpsmidler 8.256.000 9.043.000 6.858.000 5.085.000 5.229.000
Sum eiendeler 9.103.000 10.268.000 8.070.000 5.805.000 5.943.000
Sum opptjent egenkapital 1.425.000 1.471.000 1.401.000 1.253.000 1.206.000
Sum egenkapital 1.825.000 1.871.000 1.801.000 1.653.000 1.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.756.000 1.535.000 1.736.000 536.000 536.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 958.000 1.622.000 488.000 503.000 873.000
Betalbar skatt 700.000 495.000 410.000 412.000
Skyldig offentlige avgifter 960.000 1.244.000 1.125.000 734.000 717.000
Utbytte -2.400.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.604.000 896.000 924.000 769.000 599.000
Sum kortsiktig gjeld 7.279.000 8.397.000 6.269.000 4.152.000 4.337.000
Sum gjeld og egenkapital 9.104.000 10.268.000 8.070.000 5.805.000 5.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 977.000 646.000 589.000 933.000 892.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.2 1.1
Soliditet 20.0 18.2 22.3 28.5 2
Resultatgrad 14.4 14.5 13.2 10.7 1
Rentedekningsgrad 388.0 289.1 7 238.6 180.9
Gjeldsgrad 4.0 4.5 3.5 2.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 29.9 3 26.8 28.8 32.2
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex