Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malerverkstedet AS
Juridisk navn:  Malerverkstedet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38166895
Kjerrheia 5 Linneflaten 4 Fax: 38166895
4621 Kristiansand S 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 977570247
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.85%
Resultat  
  
-1566.67%
Egenkapital  
  
-14.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 165.000 162.000 162.000 161.000 158.000
Resultat: -50.000 -3.000 6.000 -25.000 -37.000
Egenkapital: 306.000 358.000 430.000 434.000 444.000
Regnskap for  Malerverkstedet AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 165.000 162.000 162.000 161.000 158.000
Driftskostnader -216.000 -164.000 -155.000 -186.000 -194.000
Driftsresultat -50.000 -3.000 6.000 -26.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -50.000 -3.000 6.000 -25.000 -37.000
Skattekostnad -2.000 1.000 -10.000 15.000 10.000
Årsresultat -52.000 -2.000 -4.000 -10.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 339.000 403.000 435.000 467.000 499.000
Sum omløpsmidler 203.000 184.000 221.000 164.000 194.000
Sum eiendeler 542.000 587.000 656.000 631.000 693.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 328.000 330.000 334.000 344.000
Sum egenkapital 306.000 358.000 430.000 434.000 444.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 14.000 19.000 9.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 215.000 207.000 188.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 587.000 656.000 631.000 693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 0 0
Andre inntekter 165.000 162.000 39.000 161.000 158.000
Driftsinntekter 165.000 162.000 162.000 161.000 158.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -108.000 -117.000 -91.000 -132.000 -130.000
Avskrivning -64.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -15.000 -32.000 -22.000 -32.000
Driftskostnader -216.000 -164.000 -155.000 -186.000 -194.000
Driftsresultat -50.000 -3.000 6.000 -26.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -52.000 -2.000 -4.000 -10.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 339.000 403.000 435.000 467.000 499.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 339.000 403.000 435.000 467.000 499.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 339.000 403.000 435.000 467.000 499.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 58.000 50.000 51.000 49.000 48.000
Andre fordringer -4.000 -1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 145.000 134.000 174.000 115.000 146.000
Sum omløpsmidler 203.000 184.000 221.000 164.000 194.000
Sum eiendeler 542.000 587.000 656.000 631.000 693.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 328.000 330.000 334.000 344.000
Sum egenkapital 306.000 358.000 430.000 434.000 444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 14.000 19.000 9.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 14.000 19.000 9.000 24.000
Leverandørgjeld 3.000 -10.000 2.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 2.000 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 86.000 77.000 54.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 134.000 128.000 131.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 215.000 207.000 188.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 587.000 656.000 631.000 693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 -31.000 14.000 -24.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9
Soliditet 56.5 61.0 65.5 68.8 64.1
Resultatgrad -30.3 -1.9 3.7 -16.1 -23.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -9.2 -0.5 0.9 -4.1 -5.3
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex