Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malizza Renhold As
Juridisk navn:  Malizza Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brubakken 8 Brubakken 8 Fax:
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 917788685
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.89%
Resultat  
  
9.7%
Egenkapital  
  
-20.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.000 36.000 9.000 1.556.000 902.000
Resultat: -121.000 -134.000 -201.000 -2.869.000 -696.000
Egenkapital: 466.000 587.000 721.000 -2.695.000 174.000
Regnskap for  Malizza Renhold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.000 36.000 9.000 1.556.000 902.000
Driftskostnader -171.000 -170.000 -210.000 -4.380.000 -1.577.000
Driftsresultat -121.000 -134.000 -201.000 -2.824.000 -675.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -45.000 -22.000
Finans 0 -45.000 -22.000
Resultat før skatt -121.000 -134.000 -201.000 -2.869.000 -696.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -121.000 -134.000 -201.000 -2.869.000 -696.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 419.000 523.000 654.000 0 2.994.000
Sum omløpsmidler 54.000 69.000 78.000 391.000 330.000
Sum eiendeler 473.000 592.000 732.000 391.000 3.324.000
Sum opptjent egenkapital -2.434.000 -2.313.000 -2.179.000 -2.795.000 74.000
Sum egenkapital 466.000 587.000 721.000 -2.695.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.089.000 933.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 6.000 11.000 -2.000 2.217.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 593.000 732.000 392.000 3.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 36.000 9.000 1.515.000 900.000
Andre inntekter 0 41.000 3.000
Driftsinntekter 50.000 36.000 9.000 1.556.000 902.000
Varekostnad 8.000 -459.000 -292.000
Lønninger -40.000 -2.000 -2.000 -946.000 -497.000
Avskrivning 0 -365.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -168.000 -216.000 -2.610.000 -667.000
Driftskostnader -171.000 -170.000 -210.000 -4.380.000 -1.577.000
Driftsresultat -121.000 -134.000 -201.000 -2.824.000 -675.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -45.000 -22.000
Finans 0 -45.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -121.000 -134.000 -201.000 -2.869.000 -696.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 419.000 523.000 654.000 0 2.994.000
Sum varige driftsmidler 419.000 523.000 654.000 0 2.994.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 419.000 523.000 654.000 0 2.994.000
Varebeholdning 0 0 42.000
Kundefordringer 12.000 9.000 7.000 1.000 9.000
Andre fordringer 0 348.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.000 60.000 71.000 41.000 268.000
Sum omløpsmidler 54.000 69.000 78.000 391.000 330.000
Sum eiendeler 473.000 592.000 732.000 391.000 3.324.000
Sum opptjent egenkapital -2.434.000 -2.313.000 -2.179.000 -2.795.000 74.000
Sum egenkapital 466.000 587.000 721.000 -2.695.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.089.000 933.000
Leverandørgjeld 3.000 -1.000 1.000 60.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 1.000 -17.000 61.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 2.000 11.000 14.000 2.096.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 6.000 11.000 -2.000 2.217.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 593.000 732.000 392.000 3.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 63.000 67.000 393.000 -1.887.000
Likviditetsgrad 1 7.7 11.5 7.1 -195.5 0.1
Likviditetsgrad 2 7.7 11.5 7.1 -195.5 0.1
Soliditet 98.5 99.0 98.5 -687.5 5.2
Resultatgrad -242.0 -372.2 -2233.3 -181.5 -74.8
Rentedekningsgrad -62.8 -30.7
Gjeldsgrad 0 -1.1 18.1
Total kapitalrentabilitet -25.6 -22.6 -27.5 -720.4 -20.3
Signatur
01.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HENRIKSEN ØYVIND
SIRIMARK SIRI
Prokurister
01.06.2017
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura hver for seg
Henriksen Øyvind
Sirimark Siri
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex