Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Malo Trans As
Juridisk navn:  Malo Trans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Omagata 115 Høgset Terminalen Fax:
6517 Kristiansund N 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 921190328
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.23%
Resultat  
  
-157.14%
Egenkapital  
  
-320.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 53.000 316.000 326.000 0
Resultat: -234.000 -91.000 -47.000 0
Egenkapital: -349.000 -83.000 -11.000 26.000
Regnskap for  Malo Trans As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 53.000 316.000 326.000 0
Driftskostnader -271.000 -385.000 -350.000 0
Driftsresultat -217.000 -69.000 -25.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -18.000 -22.000 -23.000 0
Finans -18.000 -22.000 -23.000 0
Resultat før skatt -234.000 -91.000 -47.000 0
Skattekostnad -31.000 20.000 10.000 1.000
Årsresultat -266.000 -72.000 -37.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 493.000 505.000 1.000
Sum omløpsmidler 29.000 67.000 99.000 24.000
Sum eiendeler 29.000 560.000 604.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -373.000 -108.000 -36.000 1.000
Sum egenkapital -349.000 -83.000 -11.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 496.000 598.000 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000 148.000 17.000 0
Sum gjeld og egenkapital 29.000 560.000 603.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000 316.000 326.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 53.000 316.000 326.000 0
Varekostnad -21.000 -140.000 -146.000 0
Lønninger -6.000 -10.000 0 0
Avskrivning -40.000 -67.000 -44.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -168.000 -160.000 0
Driftskostnader -271.000 -385.000 -350.000 0
Driftsresultat -217.000 -69.000 -25.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -18.000 -22.000 -23.000 0
Finans -18.000 -22.000 -23.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -266.000 -72.000 -37.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 12.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 20.000 23.000 0
Driftsløsøre 121.000 132.000 0
Sum varige driftsmidler 462.000 493.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 493.000 505.000 1.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 13.000 58.000 28.000 0
Andre fordringer 3.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 6.000 68.000 24.000
Sum omløpsmidler 29.000 67.000 99.000 24.000
Sum eiendeler 29.000 560.000 604.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -373.000 -108.000 -36.000 1.000
Sum egenkapital -349.000 -83.000 -11.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 25.000 20.000 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 496.000 598.000 0
Leverandørgjeld 10.000 94.000 3.000 -6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -7.000 -10.000 -9.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 39.000 4.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 148.000 17.000 0
Sum gjeld og egenkapital 29.000 560.000 603.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -174.000 -81.000 82.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 5.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 5.8 0
Soliditet -1.203.4 -14.8 -1.8 1
Resultatgrad -409.4 -21.8 -7.7
Rentedekningsgrad -12.1 -3.1 -1.1
Gjeldsgrad -1.1 -7.8 -55.9 0
Total kapitalrentabilitet -748.3 -12.3 -4.1 0
Signatur
10.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex