Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maltech AS
Juridisk navn:  Maltech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99358808
Postboks 217 Gamle Hobdenvei 5 Fax:
4576 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 989368281
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/11/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.52%
Resultat  
  
-59.42%
Egenkapital  
  
8.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.702.000 6.830.000 4.739.000 4.514.000 4.023.000
Resultat: 334.000 823.000 176.000 -67.000 -3.000
Egenkapital: 3.400.000 3.136.000 2.498.000 2.348.000 2.416.000
Regnskap for  Maltech AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.702.000 6.830.000 4.739.000 4.514.000 4.023.000
Driftskostnader -5.301.000 -5.901.000 -4.465.000 -4.481.000 -3.914.000
Driftsresultat 401.000 930.000 275.000 33.000 110.000
Finansinntekter 15.000 1.000 5.000 5.000 1.000
Finanskostnader -82.000 -108.000 -105.000 -106.000 -114.000
Finans -67.000 -107.000 -100.000 -101.000 -113.000
Resultat før skatt 334.000 823.000 176.000 -67.000 -3.000
Skattekostnad -71.000 -185.000 -26.000 0 -1.000
Årsresultat 263.000 638.000 150.000 -67.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 3.854.000 3.904.000 3.950.000 4.053.000
Sum omløpsmidler 3.925.000 2.919.000 1.746.000 1.363.000 1.635.000
Sum eiendeler 3.953.000 6.773.000 5.650.000 5.313.000 5.688.000
Sum opptjent egenkapital 3.300.000 3.036.000 2.398.000 2.248.000 2.316.000
Sum egenkapital 3.400.000 3.136.000 2.498.000 2.348.000 2.416.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 2.118.000 2.211.000 2.306.000 2.397.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000 1.518.000 940.000 659.000 876.000
Sum gjeld og egenkapital 3.954.000 6.772.000 5.649.000 5.313.000 5.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.557.000 6.027.000 4.790.000 4.496.000 4.023.000
Andre inntekter 145.000 803.000 -51.000 18.000 0
Driftsinntekter 5.702.000 6.830.000 4.739.000 4.514.000 4.023.000
Varekostnad -1.385.000 -923.000 -683.000 0 0
Lønninger -3.280.000 -3.803.000 -3.026.000 -2.971.000 -2.569.000
Avskrivning -51.000 -55.000 -55.000 -73.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -737.000 -701.000 -747.000 -730.000
Driftskostnader -5.301.000 -5.901.000 -4.465.000 -4.481.000 -3.914.000
Driftsresultat 401.000 930.000 275.000 33.000 110.000
Finansinntekter 15.000 1.000 5.000 5.000 1.000
Finanskostnader -82.000 -108.000 -105.000 -106.000 -114.000
Finans -67.000 -107.000 -100.000 -101.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 638.000 150.000 -67.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 8.000 0 0
Fast eiendom 3.780.000 3.780.000 3.780.000 3.780.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 51.000 105.000 160.000 233.000
Sum varige driftsmidler 18.000 3.831.000 3.885.000 3.940.000 4.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Sum anleggsmidler 28.000 3.854.000 3.904.000 3.950.000 4.053.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 1.376.000 375.000 940.000 530.000
Andre fordringer 540.000 1.040.000 267.000 327.000 252.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.373.000 502.000 1.104.000 95.000 854.000
Sum omløpsmidler 3.925.000 2.919.000 1.746.000 1.363.000 1.635.000
Sum eiendeler 3.953.000 6.773.000 5.650.000 5.313.000 5.688.000
Sum opptjent egenkapital 3.300.000 3.036.000 2.398.000 2.248.000 2.316.000
Sum egenkapital 3.400.000 3.136.000 2.498.000 2.348.000 2.416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 2.118.000 2.211.000 2.306.000 2.397.000
Leverandørgjeld 36.000 408.000 102.000 102.000 140.000
Betalbar skatt 51.000 189.000 34.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 199.000 522.000 551.000 308.000 497.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 398.000 253.000 248.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000 1.518.000 940.000 659.000 876.000
Sum gjeld og egenkapital 3.954.000 6.772.000 5.649.000 5.313.000 5.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.378.000 1.401.000 806.000 704.000 759.000
Likviditetsgrad 1 7.2 1.9 1.9 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 7.2 1.9 1.9 2.1 1.9
Soliditet 86.0 46.3 44.2 44.2 42.5
Resultatgrad 7.0 13.6 5.8 0.7 2.7
Rentedekningsgrad 4.9 8.6 2.6 0.3 1
Gjeldsgrad 0.2 1.2 1.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.5 13.7 5 0.7 2
Signatur
21.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex