Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mama Sara Education Foundation For Maasai Children
Juridisk navn:  Mama Sara Education Foundation For Maasai Children
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78468388
c/o Rune Sverre Fjellheim Heargedievvá 5A c/o Rune Sverre Fjellheim Heargedievvá 5A Fax:
9730 Karasjok 9730 Karasjok
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karasjohka Karasjok
Org.nr: 990643970
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/19/2006
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Toni Economi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 519.000
Resultat: 54.000
Egenkapital: 453.000
Regnskap for  Mama Sara Education Foundation For Maasai Children
Resultat 2019
Driftsinntekter 519.000
Driftskostnader -466.000
Driftsresultat 52.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 54.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 449.000
Sum eiendeler 449.000
Sum opptjent egenkapital 453.000
Sum egenkapital 453.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -4.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000
Andre inntekter 409.000
Driftsinntekter 519.000
Varekostnad -18.000
Lønninger -31.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -417.000
Driftskostnader -466.000
Driftsresultat 52.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 449.000
Sum omløpsmidler 449.000
Sum eiendeler 449.000
Sum opptjent egenkapital 453.000
Sum egenkapital 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -28.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld -4.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000
Likviditetsgrad 1 -112.3
Likviditetsgrad 2 -112.3
Soliditet 100.9
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 1
Signatur
23.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2022
Prokura
Fjellheim Rune Sverre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex