Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mandal Pipeservice As
Juridisk navn:  Mandal Pipeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Doneheia 169 Doneheia 169 Fax:
4516 Mandal 4516 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 819474222
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.55%
Resultat  
  
-77.4%
Egenkapital  
  
16.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.448.000 1.412.000 1.159.000 254.000
Resultat: 40.000 177.000 24.000 -10.000
Egenkapital: 208.000 178.000 41.000 20.000
Regnskap for  Mandal Pipeservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.448.000 1.412.000 1.159.000 254.000
Driftskostnader -1.380.000 -1.235.000 -1.136.000 -263.000
Driftsresultat 69.000 177.000 24.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -29.000 0 0 0
Finans -29.000 0 0 0
Resultat før skatt 40.000 177.000 24.000 -10.000
Skattekostnad -10.000 -39.000 -3.000 0
Årsresultat 30.000 138.000 21.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.129.000 931.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 608.000 641.000 429.000 132.000
Sum eiendeler 1.737.000 1.572.000 450.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 148.000 11.000 -10.000
Sum egenkapital 208.000 178.000 41.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 1.208.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000 1.394.000 410.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.736.000 1.572.000 451.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.448.000 1.412.000 1.159.000 254.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.448.000 1.412.000 1.159.000 254.000
Varekostnad -1.112.000 -1.145.000 -1.033.000 -225.000
Lønninger -55.000 0 0 0
Avskrivning -50.000 -50.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -40.000 -98.000 -38.000
Driftskostnader -1.380.000 -1.235.000 -1.136.000 -263.000
Driftsresultat 69.000 177.000 24.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -29.000 0 0 0
Finans -29.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 30.000 138.000 21.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.118.000 916.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000 21.000 0
Sum varige driftsmidler 1.129.000 931.000 21.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.129.000 931.000 21.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 168.000 308.000 280.000 59.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 440.000 333.000 149.000 73.000
Sum omløpsmidler 608.000 641.000 429.000 132.000
Sum eiendeler 1.737.000 1.572.000 450.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 148.000 11.000 -10.000
Sum egenkapital 208.000 178.000 41.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.208.000 0 0 0
Leverandørgjeld 309.000 1.594.000 395.000 114.000
Betalbar skatt 10.000 39.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 -239.000 12.000 -2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 320.000 1.394.000 410.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.736.000 1.572.000 451.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 -753.000 19.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.5 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 0.5 1 1.2
Soliditet 12.0 11.3 9.1 15.2
Resultatgrad 4.8 12.5 2.1 -3.9
Rentedekningsgrad 2.4
Gjeldsgrad 7.3 7.8 1 5.6
Total kapitalrentabilitet 4.0 11.3 5.3 -7.6
Signatur
18.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.03.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex