Mandal Slangeservice AS
Juridisk navn:  Mandal Slangeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38263500
Kleveveien 4 Kleveveien 4 Fax: 38265189
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 963910819
Aksjekapital: 32.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/28/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.08%
Resultat  
  
-30.75%
Egenkapital  
  
1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.573.000 12.871.000 11.666.000 10.786.000 10.652.000
Resultat: 759.000 1.096.000 836.000 811.000 1.000.000
Egenkapital: 4.899.000 4.806.000 3.937.000 3.277.000 3.002.000
Regnskap for  Mandal Slangeservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.573.000 12.871.000 11.666.000 10.786.000 10.652.000
Driftskostnader -10.805.000 -11.767.000 -10.824.000 -9.965.000 -9.638.000
Driftsresultat 768.000 1.103.000 842.000 821.000 1.014.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -12.000 -17.000
Finans -9.000 -7.000 -6.000 -10.000 -13.000
Resultat før skatt 759.000 1.096.000 836.000 811.000 1.000.000
Skattekostnad -167.000 -227.000 -176.000 -187.000 -242.000
Årsresultat 592.000 869.000 660.000 624.000 758.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.149.000 620.000 237.000 133.000 202.000
Sum omløpsmidler 5.319.000 5.714.000 4.796.000 4.494.000 4.394.000
Sum eiendeler 6.468.000 6.334.000 5.033.000 4.627.000 4.596.000
Sum opptjent egenkapital 4.799.000 4.706.000 3.837.000 3.177.000 2.902.000
Sum egenkapital 4.899.000 4.806.000 3.937.000 3.277.000 3.002.000
Sum langsiktig gjeld 147.000 8.000 9.000 40.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 1.423.000 1.519.000 1.087.000 1.311.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 6.469.000 6.333.000 5.033.000 4.628.000 4.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.573.000 12.831.000 11.666.000 10.786.000 10.652.000
Andre inntekter 40.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.573.000 12.871.000 11.666.000 10.786.000 10.652.000
Varekostnad -6.881.000 -7.281.000 -6.859.000 -6.589.000 -6.502.000
Lønninger -2.603.000 -3.095.000 -2.767.000 -2.368.000 -2.129.000
Avskrivning -163.000 -114.000 -54.000 -69.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.158.000 -1.277.000 -1.144.000 -939.000 -901.000
Driftskostnader -10.805.000 -11.767.000 -10.824.000 -9.965.000 -9.638.000
Driftsresultat 768.000 1.103.000 842.000 821.000 1.014.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -12.000 -17.000
Finans -9.000 -7.000 -6.000 -10.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -350.000 -430.000
Årsresultat 592.000 869.000 660.000 624.000 758.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 43.000 54.000 65.000 1.000 22.000
Driftsløsøre 1.106.000 565.000 172.000 132.000 180.000
Sum varige driftsmidler 1.149.000 620.000 237.000 133.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.149.000 620.000 237.000 133.000 202.000
Varebeholdning 3.584.000 3.552.000 3.095.000 3.083.000 2.692.000
Kundefordringer 1.035.000 1.052.000 657.000 1.050.000 855.000
Andre fordringer 33.000 74.000 132.000 8.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 668.000 1.036.000 913.000 354.000 796.000
Sum omløpsmidler 5.319.000 5.714.000 4.796.000 4.494.000 4.394.000
Sum eiendeler 6.468.000 6.334.000 5.033.000 4.627.000 4.596.000
Sum opptjent egenkapital 4.799.000 4.706.000 3.837.000 3.177.000 2.902.000
Sum egenkapital 4.899.000 4.806.000 3.937.000 3.277.000 3.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 147.000 8.000 9.000 40.000 142.000
Leverandørgjeld 605.000 541.000 315.000 548.000 693.000
Betalbar skatt 141.000 219.000 176.000 187.000 242.000
Skyldig offentlige avgifter 333.000 478.000 383.000 394.000 359.000
Utbytte -500.000 0 -350.000 -430.000
Annen kortsiktig gjeld 344.000 281.000 213.000 182.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 1.423.000 1.519.000 1.087.000 1.311.000 1.452.000
Sum gjeld og egenkapital 6.469.000 6.333.000 5.033.000 4.628.000 4.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.896.000 4.195.000 3.709.000 3.183.000 2.942.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.8 4.4 3.4 3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.6 1.1 1.2
Soliditet 75.7 75.9 78.2 70.8 65.3
Resultatgrad 6.6 8.6 7.2 7.6 9.5
Rentedekningsgrad 85.3 137.9 105.3 68.4 59.6
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 11.9 17.4 16.8 17.8 22.1
Signatur
28.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex