Mandal Smykker Og Klokker As
Juridisk navn:  Mandal Smykker Og Klokker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45978568
Skarvøyveien 55 Skarvøyveien 55 Fax:
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 917873607
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/28/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.82%
Resultat  
  
53.21%
Egenkapital  
  
31.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.606.000 4.272.000 4.144.000 4.104.000 4.070.000
Resultat: 167.000 109.000 -43.000 -168.000 -169.000
Egenkapital: 544.000 414.000 329.000 363.000 495.000
Regnskap for  Mandal Smykker Og Klokker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.606.000 4.272.000 4.144.000 4.104.000 4.070.000
Driftskostnader -4.396.000 -4.115.000 -4.122.000 -4.211.000 -4.198.000
Driftsresultat 209.000 157.000 22.000 -107.000 -128.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -42.000 -48.000 -65.000 -61.000 -41.000
Finans -42.000 -48.000 -65.000 -61.000 -40.000
Resultat før skatt 167.000 109.000 -43.000 -168.000 -169.000
Skattekostnad -37.000 -24.000 9.000 36.000 39.000
Årsresultat 130.000 85.000 -34.000 -132.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 112.000 117.000 164.000 190.000
Sum omløpsmidler 2.544.000 1.564.000 1.865.000 1.863.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.597.000 1.676.000 1.982.000 2.027.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -86.000 -171.000 -137.000 -5.000
Sum egenkapital 544.000 414.000 329.000 363.000 495.000
Sum langsiktig gjeld 593.000 517.000 667.000 866.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.460.000 746.000 986.000 798.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 2.597.000 1.677.000 1.982.000 2.027.000 1.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.607.000 4.235.000 4.144.000 4.104.000 4.070.000
Andre inntekter -1.000 36.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.606.000 4.272.000 4.144.000 4.104.000 4.070.000
Varekostnad -2.186.000 -2.126.000 -2.070.000 -2.063.000 -2.195.000
Lønninger -1.232.000 -979.000 -1.016.000 -1.028.000 -982.000
Avskrivning -22.000 -21.000 -57.000 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -956.000 -989.000 -979.000 -1.059.000 -960.000
Driftskostnader -4.396.000 -4.115.000 -4.122.000 -4.211.000 -4.198.000
Driftsresultat 209.000 157.000 22.000 -107.000 -128.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -42.000 -48.000 -65.000 -61.000 -41.000
Finans -42.000 -48.000 -65.000 -61.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 130.000 85.000 -34.000 -132.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 50.000 74.000 65.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 62.000 42.000 100.000 161.000
Sum varige driftsmidler 40.000 62.000 42.000 100.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 112.000 117.000 164.000 190.000
Varebeholdning 1.835.000 1.449.000 1.670.000 1.838.000 1.562.000
Kundefordringer 48.000 44.000 27.000 33.000 35.000
Andre fordringer 17.000 -13.000 2.000 34.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 644.000 83.000 166.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.544.000 1.564.000 1.865.000 1.863.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.597.000 1.676.000 1.982.000 2.027.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -86.000 -171.000 -137.000 -5.000
Sum egenkapital 544.000 414.000 329.000 363.000 495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 593.000 517.000 667.000 866.000 400.000
Leverandørgjeld 1.162.000 416.000 643.000 562.000 399.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 237.000 237.000 148.000 200.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 93.000 106.000 89.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 1.460.000 746.000 986.000 798.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 2.597.000 1.677.000 1.982.000 2.027.000 1.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.084.000 818.000 879.000 1.065.000 705.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 1.9 2 2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0 -0.3
Soliditet 20.9 24.7 16.6 17.9 31.4
Resultatgrad 4.5 3.7 0.5 -2.6 -3.1
Rentedekningsgrad 5.0 3.3 0.3 -1.8 -3.1
Gjeldsgrad 3.8 3.1 5 4.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 8.0 9.4 1.1 -5.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex