Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Manglerud Tannhelsesenter AS
Juridisk navn:  Manglerud Tannhelsesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22759030
Plogveien 6 Plogveien 6 Fax:
0679 Oslo 679 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989403346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.33%
Resultat  
  
-3.31%
Egenkapital  
  
47.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.690.000 8.989.000 8.781.000 9.005.000 9.151.000
Resultat: 2.048.000 2.118.000 1.872.000 2.157.000 2.403.000
Egenkapital: 4.144.000 2.818.000 3.716.000 3.176.000 2.990.000
Regnskap for  Manglerud Tannhelsesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.690.000 8.989.000 8.781.000 9.005.000 9.151.000
Driftskostnader -6.642.000 -6.873.000 -6.909.000 -6.852.000 -6.752.000
Driftsresultat 2.047.000 2.117.000 1.871.000 2.153.000 2.399.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 3.000 3.000
Resultat før skatt 2.048.000 2.118.000 1.872.000 2.157.000 2.403.000
Skattekostnad -452.000 -466.000 -432.000 -520.000 -607.000
Årsresultat 1.597.000 1.651.000 1.440.000 1.636.000 1.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 226.000 361.000 521.000 642.000
Sum omløpsmidler 5.179.000 3.849.000 4.470.000 3.808.000 3.518.000
Sum eiendeler 5.485.000 4.075.000 4.831.000 4.329.000 4.160.000
Sum opptjent egenkapital 4.044.000 2.718.000 1.616.000 3.076.000 2.890.000
Sum egenkapital 4.144.000 2.818.000 3.716.000 3.176.000 2.990.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.341.000 1.258.000 1.115.000 1.153.000 1.170.000
Sum gjeld og egenkapital 5.485.000 4.076.000 4.831.000 4.329.000 4.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.607.000 8.989.000 8.781.000 9.005.000 9.151.000
Andre inntekter 82.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.690.000 8.989.000 8.781.000 9.005.000 9.151.000
Varekostnad -3.029.000 -3.100.000 -3.316.000 -3.522.000 -3.753.000
Lønninger -2.254.000 -2.165.000 -2.144.000 -2.034.000 -1.681.000
Avskrivning -133.000 -147.000 -169.000 -185.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.226.000 -1.461.000 -1.280.000 -1.111.000 -1.182.000
Driftskostnader -6.642.000 -6.873.000 -6.909.000 -6.852.000 -6.752.000
Driftsresultat 2.047.000 2.117.000 1.871.000 2.153.000 2.399.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.597.000 1.651.000 1.440.000 1.636.000 1.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 39.000 27.000 18.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 244.000 168.000 315.000 484.000 576.000
Sum varige driftsmidler 244.000 168.000 315.000 484.000 576.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 57.000
Sum anleggsmidler 306.000 226.000 361.000 521.000 642.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 70.000 45.000 42.000 17.000
Andre fordringer 12.000 4.000 2.000 5.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.089.000 3.774.000 4.423.000 3.761.000 3.487.000
Sum omløpsmidler 5.179.000 3.849.000 4.470.000 3.808.000 3.518.000
Sum eiendeler 5.485.000 4.075.000 4.831.000 4.329.000 4.160.000
Sum opptjent egenkapital 4.044.000 2.718.000 1.616.000 3.076.000 2.890.000
Sum egenkapital 4.144.000 2.818.000 3.716.000 3.176.000 2.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 421.000 363.000 256.000 272.000 305.000
Betalbar skatt 455.000 479.000 441.000 529.000 591.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 122.000 122.000 114.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 294.000 295.000 237.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 1.341.000 1.258.000 1.115.000 1.153.000 1.170.000
Sum gjeld og egenkapital 5.485.000 4.076.000 4.831.000 4.329.000 4.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.838.000 2.591.000 3.355.000 2.655.000 2.348.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.1 4 3.3 3
Likviditetsgrad 2 3.9 3.1 4 3.3 3
Soliditet 75.6 69.1 76.9 73.4 71.9
Resultatgrad 23.6 23.6 21.3 23.9 26.2
Rentedekningsgrad 2 1 2 2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 37.3 5 38.7 49.8 57.8
Signatur
20.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex