Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mannskapsmessa As
Juridisk navn:  Mannskapsmessa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38028300
c/o Vekstra Sør AS Stadionveien 21 Odderøyveien 90 Fax:
4632 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993352306
Aksjekapital: 130.001 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
158.47%
Resultat  
  
68.78%
Egenkapital  
  
-18.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.931.000 1.134.000 841.000 616.000 283.000
Resultat: -212.000 -679.000 -161.000 -116.000 -197.000
Egenkapital: -1.061.000 -893.000 -364.000 -238.000 -431.000
Regnskap for  Mannskapsmessa As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.931.000 1.134.000 841.000 616.000 283.000
Driftskostnader -3.143.000 -1.799.000 -1.000.000 -731.000 -480.000
Driftsresultat -212.000 -665.000 -159.000 -116.000 -197.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -14.000 -2.000 0 0
Finans -1.000 -14.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt -212.000 -679.000 -161.000 -116.000 -197.000
Skattekostnad 45.000 149.000 35.000 309.000 0
Årsresultat -168.000 -530.000 -125.000 192.000 -197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.495.000 1.268.000 445.000 463.000 127.000
Sum omløpsmidler 334.000 102.000 198.000 110.000 45.000
Sum eiendeler 2.829.000 1.370.000 643.000 573.000 172.000
Sum opptjent egenkapital -1.268.000 -1.100.000 -570.000 -445.000 -637.000
Sum egenkapital -1.061.000 -893.000 -364.000 -238.000 -431.000
Sum langsiktig gjeld 3.116.000 1.667.000 742.000 811.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 597.000 264.000 0 102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.829.000 1.371.000 643.000 573.000 172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.578.000 1.123.000 833.000 616.000 283.000
Andre inntekter 353.000 12.000 8.000 0 0
Driftsinntekter 2.931.000 1.134.000 841.000 616.000 283.000
Varekostnad -634.000 -255.000 -5.000 0 0
Lønninger -943.000 -792.000 0 -12.000 -116.000
Avskrivning -156.000 -95.000 -53.000 -100.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.410.000 -657.000 -942.000 -619.000 -265.000
Driftskostnader -3.143.000 -1.799.000 -1.000.000 -731.000 -480.000
Driftsresultat -212.000 -665.000 -159.000 -116.000 -197.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -14.000 -2.000 0 0
Finans -1.000 -14.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -168.000 -530.000 -125.000 192.000 -197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 587.000 582.000 344.000 309.000 0
Fast eiendom 0 64.000 0
Maskiner anlegg 0 28.000 127.000
Driftsløsøre 1.159.000 686.000 101.000 63.000 0
Sum varige driftsmidler 1.159.000 686.000 101.000 154.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 748.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.495.000 1.268.000 445.000 463.000 127.000
Varebeholdning 70.000 0 0 0
Kundefordringer 74.000 98.000 62.000 102.000 103.000
Andre fordringer 83.000 108.000 0 -72.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 106.000 5.000 28.000 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 334.000 102.000 198.000 110.000 45.000
Sum eiendeler 2.829.000 1.370.000 643.000 573.000 172.000
Sum opptjent egenkapital -1.268.000 -1.100.000 -570.000 -445.000 -637.000
Sum egenkapital -1.061.000 -893.000 -364.000 -238.000 -431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.116.000 1.667.000 742.000 811.000 500.000
Leverandørgjeld 541.000 479.000 264.000 0 84.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 8.000 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 111.000 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 597.000 264.000 0 102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.829.000 1.371.000 643.000 573.000 172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -440.000 -495.000 -66.000 110.000 -57.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.8 0 0.4
Soliditet -37.5 -65.1 -56.7 -41.5
Resultatgrad -7.2 -58.6 -18.9 -18.8 -69.6
Rentedekningsgrad -212.0 -47.5 -79.5
Gjeldsgrad -3.7 -2.5 -2.8 -3.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet -7.5 -48.5 -24.8 -20.2 -115.2
Signatur
26.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex