Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marie O Bruflotts Legat Til Bildende Kunstnere
Juridisk navn:  Marie O Bruflotts Legat Til Bildende Kunstnere
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90985198
v/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 v/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 938504466
Aksjekapital: 549.000 NOK
Etableringsdato: 7/28/1958
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
475%
Resultat  
  
1400%
Egenkapital  
  
11.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 69.000 12.000 79.000 -46.000 50.000
Resultat: 60.000 4.000 71.000 -54.000 43.000
Egenkapital: 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Regnskap for  Marie O Bruflotts Legat Til Bildende Kunstnere
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 69.000 12.000 79.000 -46.000 50.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat 60.000 4.000 71.000 -54.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 60.000 4.000 71.000 -54.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 60.000 4.000 71.000 -60.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Sum eiendeler 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 69.000 12.000 79.000 -46.000 50.000
Driftsinntekter 69.000 12.000 79.000 -46.000 50.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat 60.000 4.000 71.000 -54.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 60.000 4.000 71.000 -60.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 611.000 549.000 545.000 475.000 521.000
Kasse, bank 3.000 4.000 4.000 2.000 16.000
Sum omløpsmidler 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Sum eiendeler 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 614.000 553.000 549.000 478.000 537.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 87.0 33.3 89.9 117.4 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.8 0.7 12.9 -11.3 8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex