MARINA AS
Juridisk navn:  Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64946533
Hageveien 2 v/ Bunnefjorden Nesset Fax: 64977244
1423 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 812953052
Aksjekapital: 302.400 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/20/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Ski Konsulentbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
-556.1%
Egenkapital  
  
-12.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.705.000 2.497.000 3.009.000 3.010.000 3.640.000
Resultat: -187.000 41.000 -241.000 83.000 104.000
Egenkapital: -1.719.000 -1.532.000 -2.305.000 -2.064.000 -2.147.000
Regnskap for  MARINA AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.705.000 2.497.000 3.009.000 3.010.000 3.640.000
Driftskostnader -2.882.000 -2.453.000 -3.247.000 -2.927.000 -3.537.000
Driftsresultat -177.000 44.000 -239.000 83.000 102.000
Finansinntekter 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000
Finanskostnader -20.000 -13.000 -13.000 -11.000 -8.000
Finans -10.000 -3.000 -2.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt -187.000 41.000 -241.000 83.000 104.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -187.000 41.000 -241.000 83.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 221.000 256.000 286.000 342.000
Sum omløpsmidler 495.000 743.000 598.000 773.000 646.000
Sum eiendeler 672.000 964.000 854.000 1.059.000 988.000
Sum opptjent egenkapital -2.021.000 -1.834.000 -2.608.000 -2.367.000 -2.449.000
Sum egenkapital -1.719.000 -1.532.000 -2.305.000 -2.064.000 -2.147.000
Sum langsiktig gjeld 2.034.000 2.033.000 2.766.000 2.774.000 2.800.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 463.000 394.000 349.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 964.000 854.000 1.058.000 987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.705.000 2.497.000 3.009.000 3.008.000 3.640.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 2.705.000 2.497.000 3.009.000 3.010.000 3.640.000
Varekostnad -1.115.000 -1.008.000 -1.598.000 -1.384.000 -2.028.000
Lønninger -1.211.000 -933.000 -869.000 -994.000 -978.000
Avskrivning -44.000 -35.000 -55.000 -56.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -512.000 -477.000 -725.000 -493.000 -460.000
Driftskostnader -2.882.000 -2.453.000 -3.247.000 -2.927.000 -3.537.000
Driftsresultat -177.000 44.000 -239.000 83.000 102.000
Finansinntekter 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000
Finanskostnader -20.000 -13.000 -13.000 -11.000 -8.000
Finans -10.000 -3.000 -2.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -187.000 41.000 -241.000 83.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 75.000 93.000 97.000 76.000 79.000
Maskiner anlegg 102.000 127.000 159.000 208.000 260.000
Driftsløsøre 0 0 2.000 3.000
Sum varige driftsmidler 177.000 221.000 256.000 286.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 177.000 221.000 256.000 286.000 342.000
Varebeholdning 346.000 496.000 310.000 461.000 400.000
Kundefordringer 69.000 181.000 129.000 278.000 153.000
Andre fordringer 13.000 19.000 7.000 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 47.000 153.000 34.000 84.000
Sum omløpsmidler 495.000 743.000 598.000 773.000 646.000
Sum eiendeler 672.000 964.000 854.000 1.059.000 988.000
Sum opptjent egenkapital -2.021.000 -1.834.000 -2.608.000 -2.367.000 -2.449.000
Sum egenkapital -1.719.000 -1.532.000 -2.305.000 -2.064.000 -2.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 85.000 0 14.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.034.000 2.033.000 2.766.000 2.774.000 2.800.000
Leverandørgjeld 60.000 137.000 186.000 111.000 173.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 159.000 142.000 136.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 82.000 66.000 88.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 463.000 394.000 349.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 964.000 854.000 1.058.000 987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 280.000 204.000 424.000 312.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.9 0.7
Soliditet -255.8 -158.9 -269.6 -194.9 -217.5
Resultatgrad -6.5 1.8 -7.9 2.8 2.8
Rentedekningsgrad -8.9 3.4 -18.4 7.5 12.8
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.4 -1.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet -24.9 5.6 -26.7 8.8 11.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.08.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
TERJE ØRNULF ØDEGÅRD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex