Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marine & Naval Design AS
Juridisk navn:  Marine & Naval Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67829464
Gamle Drammensvei 18C Gamle Drammensvei 18C Fax:
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984595832
Aksjekapital: 219.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Aurland Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.3%
Resultat  
  
-16.12%
Egenkapital  
  
-73.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.409.000 2.985.000 2.447.000 2.301.000 1.606.000
Resultat: 1.186.000 1.414.000 956.000 591.000 290.000
Egenkapital: 353.000 1.329.000 1.226.000 1.010.000 940.000
Regnskap for  Marine & Naval Design AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.409.000 2.985.000 2.447.000 2.301.000 1.606.000
Driftskostnader -1.226.000 -1.571.000 -1.497.000 -1.713.000 -1.324.000
Driftsresultat 1.183.000 1.414.000 951.000 587.000 283.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 6.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 3.000 0 5.000 4.000 7.000
Resultat før skatt 1.186.000 1.414.000 956.000 591.000 290.000
Skattekostnad -263.000 -311.000 -219.000 -122.000 -93.000
Årsresultat 923.000 1.103.000 737.000 470.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.901.000 4.239.000 3.476.000 2.943.000 2.489.000
Sum eiendeler 3.901.000 4.239.000 3.476.000 2.943.000 2.489.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 1.106.000 1.003.000 786.000 717.000
Sum egenkapital 353.000 1.329.000 1.226.000 1.010.000 940.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.548.000 2.909.000 2.235.000 1.917.000 1.549.000
Sum gjeld og egenkapital 3.900.000 4.238.000 3.475.000 2.943.000 2.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.409.000 2.984.000 2.447.000 2.301.000 1.606.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.409.000 2.985.000 2.447.000 2.301.000 1.606.000
Varekostnad 0 0 0 -3.000
Lønninger -1.004.000 -1.332.000 -1.329.000 -1.406.000 -1.044.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -239.000 -168.000 -307.000 -277.000
Driftskostnader -1.226.000 -1.571.000 -1.497.000 -1.713.000 -1.324.000
Driftsresultat 1.183.000 1.414.000 951.000 587.000 283.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 6.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 3.000 0 5.000 4.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.900.000 -1.000.000 -520.000 -400.000 0
Årsresultat 923.000 1.103.000 737.000 470.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 240.000 872.000 881.000 777.000 198.000
Andre fordringer 59.000 24.000 20.000 51.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.602.000 3.343.000 2.575.000 2.115.000 2.272.000
Sum omløpsmidler 3.901.000 4.239.000 3.476.000 2.943.000 2.489.000
Sum eiendeler 3.901.000 4.239.000 3.476.000 2.943.000 2.489.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 1.106.000 1.003.000 786.000 717.000
Sum egenkapital 353.000 1.329.000 1.226.000 1.010.000 940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 17.000 0
Leverandørgjeld 7.000 2.000 7.000 12.000 0
Betalbar skatt 263.000 325.000 222.000 105.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 157.000 278.000 213.000 144.000 112.000
Utbytte -1.900.000 -1.000.000 -520.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 165.000 133.000 116.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 3.548.000 2.909.000 2.235.000 1.917.000 1.549.000
Sum gjeld og egenkapital 3.900.000 4.238.000 3.475.000 2.943.000 2.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 353.000 1.330.000 1.241.000 1.026.000 940.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.6 1.5 1.6
Soliditet 9.0 31.4 35.3 34.3 37.8
Resultatgrad 49.1 47.4 38.9 25.5 17.6
Rentedekningsgrad 1.183.0 235.7 9 293.5 70.8
Gjeldsgrad 10.1 2.2 1.8 1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 30.4 33.5 27.5 20.1 11.8
Signatur
27.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex