Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marinvest AS
Juridisk navn:  Marinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77660100
c/o Norges Råfisklag SA Postboks 6162, Stakkevollan Stortorget 1A Fax: 77600155
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 980264033
Aksjekapital: 36.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1608.81%
Resultat  
  
219.48%
Egenkapital  
  
9.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.622.000 329.000 118.000 0 1.536.000
Resultat: 6.003.000 1.879.000 1.139.000 1.048.000 2.556.000
Egenkapital: 66.997.000 61.208.000 59.604.000 58.796.000 58.303.000
Regnskap for  Marinvest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.622.000 329.000 118.000 0 1.536.000
Driftskostnader -747.000 -179.000 -205.000 -202.000 -453.000
Driftsresultat 4.875.000 150.000 -88.000 -202.000 1.083.000
Finansinntekter 1.137.000 1.732.000 734.000 1.252.000 1.475.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 492.000 -2.000 -2.000
Finans 1.128.000 1.729.000 1.226.000 1.250.000 1.473.000
Resultat før skatt 6.003.000 1.879.000 1.139.000 1.048.000 2.556.000
Skattekostnad -214.000 -275.000 -71.000 -227.000 -251.000
Årsresultat 5.789.000 1.604.000 1.068.000 821.000 2.306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.522.000 11.116.000 30.787.000 12.263.000 12.235.000
Sum omløpsmidler 44.094.000 50.613.000 29.398.000 47.217.000 46.301.000
Sum eiendeler 67.616.000 61.729.000 60.185.000 59.480.000 58.536.000
Sum opptjent egenkapital 18.883.000 13.095.000 11.490.000 10.683.000 10.189.000
Sum egenkapital 66.997.000 61.208.000 59.604.000 58.796.000 58.303.000
Sum langsiktig gjeld 448.000 315.000 152.000 158.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 207.000 429.000 525.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 67.617.000 61.730.000 60.184.000 59.479.000 58.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.622.000 0 0 0 1.536.000
Andre inntekter 329.000 118.000 0 0
Driftsinntekter 5.622.000 329.000 118.000 0 1.536.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -79.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -682.000 -114.000 -140.000 -137.000 -374.000
Driftskostnader -747.000 -179.000 -205.000 -202.000 -453.000
Driftsresultat 4.875.000 150.000 -88.000 -202.000 1.083.000
Finansinntekter 1.137.000 1.732.000 734.000 1.252.000 1.475.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 492.000 -2.000 -2.000
Finans 1.128.000 1.729.000 1.226.000 1.250.000 1.473.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.789.000 1.604.000 1.068.000 821.000 2.306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.522.000 11.116.000 30.787.000 12.263.000 12.235.000
Sum anleggsmidler 23.522.000 11.116.000 30.787.000 12.263.000 12.235.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 563.000 0 0
Sum investeringer 35.431.000 25.631.000 24.583.000 33.580.000 32.554.000
Kasse, bank 8.489.000 24.982.000 4.252.000 13.637.000 13.747.000
Sum omløpsmidler 44.094.000 50.613.000 29.398.000 47.217.000 46.301.000
Sum eiendeler 67.616.000 61.729.000 60.185.000 59.480.000 58.536.000
Sum opptjent egenkapital 18.883.000 13.095.000 11.490.000 10.683.000 10.189.000
Sum egenkapital 66.997.000 61.208.000 59.604.000 58.796.000 58.303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 448.000 315.000 152.000 158.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 338.000 431.000 0
Sum langsiktig gjeld 448.000 315.000 152.000 158.000 35.000
Leverandørgjeld 3.000 0 3.000 14.000
Betalbar skatt 81.000 112.000 0 0 90.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 87.000 87.000 87.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 207.000 429.000 525.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 67.617.000 61.730.000 60.184.000 59.479.000 58.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.921.000 50.406.000 28.969.000 46.692.000 46.102.000
Likviditetsgrad 1 254.9 244.5 68.5 89.9 232.7
Likviditetsgrad 2 254.9 244.5 68.5 89.9 232.7
Soliditet 99.1 99.2 9 98.9 99.6
Resultatgrad 86.7 45.6 -74.6 70.5
Rentedekningsgrad 541.7 5 0.2 541.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 8.9 3 1.1 1.8 4.4
Signatur
22.10.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex