Markabygda Montessoriskole Sa
Juridisk navn:  Markabygda Montessoriskole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74017584
Markabygda Markabygda Fax: 74017660
7622 Markabygda 7622 Markabygda
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 985676593
Aksjekapital: 36.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 3/12/2003
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.42%
Resultat  
  
207.72%
Egenkapital  
  
220.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.712.000 10.358.000 9.984.000 9.670.000 9.143.000
Resultat: 293.000 -272.000 187.000 23.000 -109.000
Egenkapital: 426.000 133.000 406.000 218.000 195.000
Regnskap for  Markabygda Montessoriskole Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.712.000 10.358.000 9.984.000 9.670.000 9.143.000
Driftskostnader -10.419.000 -10.628.000 -9.793.000 -9.645.000 -9.269.000
Driftsresultat 292.000 -271.000 192.000 26.000 -126.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -4.000 -8.000
Finans 1.000 -2.000 -4.000 -2.000 17.000
Resultat før skatt 293.000 -272.000 187.000 23.000 -109.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 -272.000 187.000 23.000 -109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 309.000 282.000 380.000 479.000
Sum omløpsmidler 1.626.000 1.394.000 1.578.000 1.246.000 1.177.000
Sum eiendeler 1.876.000 1.703.000 1.860.000 1.626.000 1.656.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 97.000 370.000 182.000 159.000
Sum egenkapital 426.000 133.000 406.000 218.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.449.000 1.570.000 1.454.000 1.408.000 1.337.000
Sum gjeld og egenkapital 1.875.000 1.703.000 1.860.000 1.626.000 1.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.361.000 9.784.000 9.503.000 9.132.000 8.866.000
Andre inntekter 351.000 574.000 481.000 538.000 277.000
Driftsinntekter 10.712.000 10.358.000 9.984.000 9.670.000 9.143.000
Varekostnad -410.000 -560.000 -531.000 -385.000 -456.000
Lønninger -8.468.000 -8.563.000 -7.604.000 -7.565.000 -7.117.000
Avskrivning -77.000 -87.000 -99.000 -99.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.464.000 -1.418.000 -1.559.000 -1.596.000 -1.597.000
Driftskostnader -10.419.000 -10.628.000 -9.793.000 -9.645.000 -9.269.000
Driftsresultat 292.000 -271.000 192.000 26.000 -126.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -4.000 -8.000
Finans 1.000 -2.000 -4.000 -2.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 -272.000 187.000 23.000 -109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 233.000 151.000 177.000 203.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 250.000 76.000 131.000 203.000 276.000
Sum varige driftsmidler 250.000 309.000 282.000 380.000 479.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 250.000 309.000 282.000 380.000 479.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 193.000 43.000 7.000 -8.000
Andre fordringer 462.000 453.000 348.000 298.000 407.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.115.000 748.000 1.188.000 940.000 779.000
Sum omløpsmidler 1.626.000 1.394.000 1.578.000 1.246.000 1.177.000
Sum eiendeler 1.876.000 1.703.000 1.860.000 1.626.000 1.656.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 97.000 370.000 182.000 159.000
Sum egenkapital 426.000 133.000 406.000 218.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 124.000
Leverandørgjeld 163.000 265.000 195.000 176.000 166.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 517.000 547.000 564.000 558.000 533.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 769.000 758.000 695.000 674.000 638.000
Sum kortsiktig gjeld 1.449.000 1.570.000 1.454.000 1.408.000 1.337.000
Sum gjeld og egenkapital 1.875.000 1.703.000 1.860.000 1.626.000 1.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 177.000 -176.000 124.000 -162.000 -160.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9
Soliditet 22.7 7.8 21.8 13.4 11.8
Resultatgrad 2.7 -2.6 1.9 0.3 -1.4
Rentedekningsgrad 2 -90.3 38.4 6.5 -12.6
Gjeldsgrad 3.4 11.8 3.6 6.5 7.5
Total kapitalrentabilitet 15.7 -15.9 10.4 1.7 -6.1
Signatur
14.01.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex