Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Markedet Legesenter Administrasjon As
Juridisk navn:  Markedet Legesenter Administrasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skåregata 92 Skåregata 92 Fax:
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 913150465
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugaland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.95%
Resultat  
  
-196.67%
Egenkapital  
  
-95.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.688.000 3.481.000 3.587.000 3.269.000 3.478.000
Resultat: -89.000 -30.000 3.000 -11.000 -38.000
Egenkapital: 4.000 93.000 123.000 120.000 139.000
Regnskap for  Markedet Legesenter Administrasjon As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.688.000 3.481.000 3.587.000 3.269.000 3.478.000
Driftskostnader -3.776.000 -3.513.000 -3.584.000 -3.280.000 -3.514.000
Driftsresultat -89.000 -31.000 3.000 -11.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -89.000 -30.000 3.000 -11.000 -38.000
Skattekostnad 0 0 9.000
Årsresultat -89.000 -30.000 3.000 -11.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.000 275.000 311.000 350.000 405.000
Sum omløpsmidler 235.000 255.000 294.000 255.000 262.000
Sum eiendeler 474.000 530.000 605.000 605.000 667.000
Sum opptjent egenkapital -126.000 -37.000 -7.000 -10.000 9.000
Sum egenkapital 4.000 93.000 123.000 120.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 470.000 437.000 482.000 485.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 530.000 605.000 605.000 666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.688.000 3.481.000 3.516.000 3.269.000 3.535.000
Andre inntekter 71.000 0 -57.000
Driftsinntekter 3.688.000 3.481.000 3.587.000 3.269.000 3.478.000
Varekostnad -625.000 -513.000 -606.000 -522.000 -541.000
Lønninger -1.821.000 -1.810.000 -1.797.000 -1.711.000 -1.736.000
Avskrivning -35.000 -37.000 -39.000 -55.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.295.000 -1.153.000 -1.142.000 -992.000 -1.169.000
Driftskostnader -3.776.000 -3.513.000 -3.584.000 -3.280.000 -3.514.000
Driftsresultat -89.000 -31.000 3.000 -11.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -89.000 -30.000 3.000 -11.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 239.000 275.000 311.000 350.000 405.000
Sum varige driftsmidler 239.000 275.000 311.000 350.000 405.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 239.000 275.000 311.000 350.000 405.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -23.000 181.000 0 -196.000
Andre fordringer 80.000 71.000 53.000 42.000 169.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 178.000 185.000 61.000 213.000 289.000
Sum omløpsmidler 235.000 255.000 294.000 255.000 262.000
Sum eiendeler 474.000 530.000 605.000 605.000 667.000
Sum opptjent egenkapital -126.000 -37.000 -7.000 -10.000 9.000
Sum egenkapital 4.000 93.000 123.000 120.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 164.000 124.000 139.000 110.000 199.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 134.000 107.000 102.000 107.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 179.000 236.000 273.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 470.000 437.000 482.000 485.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 530.000 605.000 605.000 666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -235.000 -182.000 -188.000 -230.000 -265.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Soliditet 0.8 17.5 20.3 19.8 20.9
Resultatgrad -2.4 -0.9 0.1 -0.3 -1.1
Rentedekningsgrad -89.0
Gjeldsgrad 117.5 4.7 3.9 4 3.8
Total kapitalrentabilitet -18.8 -5.8 0.5 -1.8 -5.6
Signatur
03.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex