Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Markensgate 46a AS
Juridisk navn:  Markensgate 46a AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24034707
Postboks 4540 Setesdalsveien 90 Fax:
4673 Kristiansand S 4617 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 894241802
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.08%
Resultat  
  
8.55%
Egenkapital  
  
-4.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 401.000 361.000 355.000 313.000 500.000
Resultat: -246.000 -269.000 -361.000 -483.000 -114.000
Egenkapital: 2.196.000 2.306.000 2.459.000 2.552.000 2.636.000
Regnskap for  Markensgate 46a AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 401.000 361.000 355.000 313.000 500.000
Driftskostnader -568.000 -528.000 -580.000 -671.000 -488.000
Driftsresultat -167.000 -167.000 -225.000 -359.000 12.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -79.000 -102.000 -137.000 -124.000 -126.000
Finans -79.000 -102.000 -136.000 -124.000 -126.000
Resultat før skatt -246.000 -269.000 -361.000 -483.000 -114.000
Skattekostnad 54.000 59.000 79.000 112.000 29.000
Årsresultat -192.000 -210.000 -282.000 -371.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.197.000 6.535.000 6.861.000 7.007.000 7.363.000
Sum omløpsmidler 119.000 128.000 291.000 420.000 0
Sum eiendeler 6.316.000 6.663.000 7.152.000 7.427.000 7.363.000
Sum opptjent egenkapital -386.000 -251.000 -41.000 0 0
Sum egenkapital 2.196.000 2.306.000 2.459.000 2.552.000 2.636.000
Sum langsiktig gjeld 2.985.000 3.370.000 3.656.000 4.042.000 4.443.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 987.000 1.037.000 832.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 6.316.000 6.663.000 7.152.000 7.426.000 7.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 401.000 361.000 355.000 313.000 500.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 401.000 361.000 355.000 313.000 500.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -369.000 -369.000 -359.000 -356.000 -356.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -159.000 -221.000 -315.000 -132.000
Driftskostnader -568.000 -528.000 -580.000 -671.000 -488.000
Driftsresultat -167.000 -167.000 -225.000 -359.000 12.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -79.000 -102.000 -137.000 -124.000 -126.000
Finans -79.000 -102.000 -136.000 -124.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -192.000 -210.000 -282.000 -371.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 89.000 58.000 15.000 0 0
Fast eiendom 6.106.000 6.475.000 6.844.000 7.005.000 7.361.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.106.000 6.475.000 6.844.000 7.005.000 7.361.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 6.197.000 6.535.000 6.861.000 7.007.000 7.363.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 51.000 44.000 0 0
Andre fordringer 105.000 77.000 247.000 420.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 119.000 128.000 291.000 420.000 0
Sum eiendeler 6.316.000 6.663.000 7.152.000 7.427.000 7.363.000
Sum opptjent egenkapital -386.000 -251.000 -41.000 0 0
Sum egenkapital 2.196.000 2.306.000 2.459.000 2.552.000 2.636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 409.000 392.000 467.000 467.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 2.985.000 3.370.000 3.656.000 4.042.000 4.443.000
Leverandørgjeld 2.000 6.000 32.000 63.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 0 0 0 23.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 712.000 589.000 539.000 303.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 987.000 1.037.000 832.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 6.316.000 6.663.000 7.152.000 7.426.000 7.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.016.000 -859.000 -746.000 -412.000 -284.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.5 0
Soliditet 34.8 34.6 34.4 34.4 35.8
Resultatgrad -41.6 -46.3 -63.4 -114.7 2.4
Rentedekningsgrad -2.1 -1.6 -1.6 -2.9 0.1
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
Total kapitalrentabilitet -2.6 -2.5 -3.1 -4.8 0.2
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE, ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex