Markestranda & Omegn Vannlag Sa
Juridisk navn:  Markestranda & Omegn Vannlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90082042
Greveveien 6 Greveveien 6 Fax:
3257 Larvik 3257 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 911903482
Aksjekapital: 53.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2013
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Hg-Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -7.000
Egenkapital: 81.000
Regnskap for  Markestranda & Omegn Vannlag Sa
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000
Sum omløpsmidler 56.000
Sum eiendeler 81.000
Sum opptjent egenkapital 29.000
Sum egenkapital 81.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.000
Sum anleggsmidler 25.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 56.000
Sum omløpsmidler 56.000
Sum eiendeler 81.000
Sum opptjent egenkapital 29.000
Sum egenkapital 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -8.6
Signatur
31.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex