Markveien Boliger As
Juridisk navn:  Markveien Boliger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45503323
c/o Kristian Platou Nygård Solstadlia 70 c/o Kristian Platou Nygård Solstadlia 70 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 992653183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2008 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: agg xx iii as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
8639.5%
Resultat  
  
226.88%
Egenkapital  
  
98.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.800.000 238.000 0 0 0
Resultat: 892.000 -703.000 -334.000 -27.000 -22.000
Egenkapital: -18.000 -1.034.000 -332.000 3.000 30.000
Regnskap for  Markveien Boliger As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.800.000 238.000 0 0 0
Driftskostnader -19.060.000 -372.000 -2.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat 1.739.000 -134.000 -2.000 -27.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -848.000 -568.000 -332.000 0 0
Finans -848.000 -568.000 -332.000 0 0
Resultat før skatt 892.000 -703.000 -334.000 -27.000 -22.000
Skattekostnad 124.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.016.000 -703.000 -334.000 -27.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 12.121.000 5.931.000 5.931.000 5.509.000
Sum omløpsmidler 1.379.000 14.000 13.000 85.000 118.000
Sum eiendeler 1.503.000 12.135.000 5.944.000 6.016.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 -1.134.000 -432.000 -97.000 -70.000
Sum egenkapital -18.000 -1.034.000 -332.000 3.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 5.218.000 5.321.000 5.222.000 5.222.000
Sum kortsiktig gjeld 1.521.000 7.951.000 955.000 791.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 1.503.000 12.135.000 5.944.000 6.016.000 5.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.800.000 238.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.800.000 238.000 0 0 0
Varekostnad -19.015.000 -234.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -138.000 -2.000 -27.000 -22.000
Driftskostnader -19.060.000 -372.000 -2.000 -27.000 -22.000
Driftsresultat 1.739.000 -134.000 -2.000 -27.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -848.000 -568.000 -332.000 0 0
Finans -848.000 -568.000 -332.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.016.000 -703.000 -334.000 -27.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 124.000 0 0 0 0
Fast eiendom 3.721.000 3.721.000 5.931.000 5.509.000
Maskiner anlegg 8.400.000 2.210.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.121.000 5.931.000 5.931.000 5.509.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 124.000 12.121.000 5.931.000 5.931.000 5.509.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.323.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 14.000 13.000 85.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.379.000 14.000 13.000 85.000 118.000
Sum eiendeler 1.503.000 12.135.000 5.944.000 6.016.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 -1.134.000 -432.000 -97.000 -70.000
Sum egenkapital -18.000 -1.034.000 -332.000 3.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.908.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.218.000 5.321.000 5.222.000 5.222.000
Leverandørgjeld 1.437.000 1.256.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 1.787.000 955.000 791.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 1.521.000 7.951.000 955.000 791.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 1.503.000 12.135.000 5.944.000 6.016.000 5.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -142.000 -7.937.000 -942.000 -706.000 -257.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0 0 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0 0.1 0.3
Soliditet -1.2 -8.5 -5.6 0 0.5
Resultatgrad 8.4 -56.3
Rentedekningsgrad 2.1 -0.2 -
Gjeldsgrad -84.5 -12.7 -18.9 2004.3 186.6
Total kapitalrentabilitet 115.7 -1.1 - -0.4 -0.4
Signatur
13.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex