Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marnarbil Eiendom AS
Juridisk navn:  Marnarbil Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Marnarbil As Marnarveien 2249 Fax:
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 993411701
Aksjekapital: 128.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi Numeris As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.23%
Resultat  
  
12.69%
Egenkapital  
  
0.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 563.000 535.000 554.000 545.000 540.000
Resultat: 364.000 323.000 319.000 188.000 414.000
Egenkapital: 2.058.000 2.049.000 1.947.000 1.889.000 1.980.000
Regnskap for  Marnarbil Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 563.000 535.000 554.000 545.000 540.000
Driftskostnader -200.000 -214.000 -239.000 -361.000 -126.000
Driftsresultat 363.000 321.000 315.000 184.000 413.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 4.000 1.000
Resultat før skatt 364.000 323.000 319.000 188.000 414.000
Skattekostnad -80.000 -71.000 -70.000 -30.000 -86.000
Årsresultat 284.000 252.000 249.000 158.000 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.152.000 2.049.000 2.002.000 2.018.000 2.054.000
Sum omløpsmidler 398.000 489.000 419.000 271.000 597.000
Sum eiendeler 2.550.000 2.538.000 2.421.000 2.289.000 2.651.000
Sum opptjent egenkapital 1.930.000 1.921.000 1.819.000 1.761.000 1.852.000
Sum egenkapital 2.058.000 2.049.000 1.947.000 1.889.000 1.980.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 300.000 299.000 298.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 189.000 175.000 103.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 2.551.000 2.538.000 2.421.000 2.290.000 2.651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 563.000 535.000 554.000 545.000 540.000
Driftsinntekter 563.000 535.000 554.000 545.000 540.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -68.000 -46.000 -39.000 -31.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -168.000 -200.000 -330.000 -109.000
Driftskostnader -200.000 -214.000 -239.000 -361.000 -126.000
Driftsresultat 363.000 321.000 315.000 184.000 413.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -275.000 -150.000 -190.000 0 0
Årsresultat 284.000 252.000 249.000 158.000 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.090.000 1.982.000 1.931.000 1.932.000 1.937.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 40.000 16.000 4.000 9.000
Sum varige driftsmidler 2.152.000 2.022.000 1.947.000 1.936.000 1.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 55.000 82.000 108.000
Sum anleggsmidler 2.152.000 2.049.000 2.002.000 2.018.000 2.054.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 24.000 17.000 15.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 374.000 472.000 404.000 271.000 595.000
Sum omløpsmidler 398.000 489.000 419.000 271.000 597.000
Sum eiendeler 2.550.000 2.538.000 2.421.000 2.289.000 2.651.000
Sum opptjent egenkapital 1.930.000 1.921.000 1.819.000 1.761.000 1.852.000
Sum egenkapital 2.058.000 2.049.000 1.947.000 1.889.000 1.980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 298.000 300.000 299.000 298.000 309.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 298.000 300.000 299.000 298.000 309.000
Leverandørgjeld 34.000 30.000 4.000 20.000 148.000
Betalbar skatt 82.000 70.000 69.000 40.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 82.000 88.000 43.000 92.000
Utbytte -275.000 -150.000 -190.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 7.000 14.000 0 29.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 189.000 175.000 103.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 2.551.000 2.538.000 2.421.000 2.290.000 2.651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 203.000 300.000 244.000 168.000 235.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.6 2.4 2.6 1.6
Likviditetsgrad 2 2.0 2.6 2.4 2.6 1.6
Soliditet 80.7 80.7 80.4 82.5 74.7
Resultatgrad 64.5 60.0 56.9 33.8 76.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.3 12.7 13.1 8.2 15.6
Signatur
15.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex