Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marpos AS
Juridisk navn:  Marpos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66785770
Nærsnestangen 50A Nærsnestangen 50A Fax: 66785771
3478 Nærsnes 3478 Nærsnes
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 980390802
Aksjekapital: 380.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/9/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nortechs as
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.66%
Resultat  
  
-86.7%
Egenkapital  
  
-8.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.000 89.000 164.000 311.000 111.000
Resultat: -407.000 -218.000 -3.554.000 -906.000 26.354.000
Egenkapital: 9.701.000 10.607.000 10.607.000 14.459.000 15.016.000
Regnskap for  Marpos AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.000 89.000 164.000 311.000 111.000
Driftskostnader -844.000 -1.198.000 -2.494.000 -1.985.000 -1.067.000
Driftsresultat -817.000 -1.108.000 -2.330.000 -1.673.000 -957.000
Finansinntekter 433.000 924.000 -75.000 888.000 27.358.000
Finanskostnader -23.000 -34.000 -1.150.000 -121.000 -46.000
Finans 410.000 890.000 -1.225.000 767.000 27.312.000
Resultat før skatt -407.000 -218.000 -3.554.000 -906.000 26.354.000
Skattekostnad -98.000 218.000 502.000 349.000 9.000
Årsresultat -505.000 0 -3.052.000 -557.000 26.363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.922.000 5.417.000 2.967.000 3.690.000 1.912.000
Sum omløpsmidler 3.841.000 5.313.000 7.722.000 11.056.000 13.378.000
Sum eiendeler 9.763.000 10.730.000 10.689.000 14.746.000 15.290.000
Sum opptjent egenkapital 9.321.000 10.227.000 10.227.000 14.079.000 14.636.000
Sum egenkapital 9.701.000 10.607.000 10.607.000 14.459.000 15.016.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 123.000 83.000 287.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 9.762.000 10.730.000 10.690.000 14.746.000 15.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 89.000 164.000 311.000 111.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.000 89.000 164.000 311.000 111.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -190.000 -675.000 -577.000 -1.132.000 -547.000
Avskrivning -97.000 -97.000 -97.000 -97.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -557.000 -426.000 -1.820.000 -756.000 -448.000
Driftskostnader -844.000 -1.198.000 -2.494.000 -1.985.000 -1.067.000
Driftsresultat -817.000 -1.108.000 -2.330.000 -1.673.000 -957.000
Finansinntekter 433.000 924.000 -75.000 888.000 27.358.000
Finanskostnader -23.000 -34.000 -1.150.000 -121.000 -46.000
Finans 410.000 890.000 -1.225.000 767.000 27.312.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -505.000 0 -3.052.000 -557.000 26.363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.002.000 1.100.000 882.000 380.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 121.000 217.000 314.000 410.000
Sum varige driftsmidler 24.000 121.000 217.000 314.000 410.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.896.000 4.196.000 1.868.000 2.997.000 1.471.000
Sum anleggsmidler 5.922.000 5.417.000 2.967.000 3.690.000 1.912.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 46.000 41.000
Andre fordringer 78.000 121.000 110.000 50.000 46.000
Sum investeringer 3.446.000 5.061.000 7.280.000 10.622.000 12.258.000
Kasse, bank 317.000 131.000 320.000 338.000 1.032.000
Sum omløpsmidler 3.841.000 5.313.000 7.722.000 11.056.000 13.378.000
Sum eiendeler 9.763.000 10.730.000 10.689.000 14.746.000 15.290.000
Sum opptjent egenkapital 9.321.000 10.227.000 10.227.000 14.079.000 14.636.000
Sum egenkapital 9.701.000 10.607.000 10.607.000 14.459.000 15.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 6.000 2.000 8.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 37.000 11.000 133.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 80.000 69.000 147.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 123.000 83.000 287.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 9.762.000 10.730.000 10.690.000 14.746.000 15.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.780.000 5.190.000 7.639.000 10.769.000 13.104.000
Likviditetsgrad 1 63.0 43.2 9 38.5 48.8
Likviditetsgrad 2 63.0 43.2 9 38.5 48.8
Soliditet 99.4 98.9 99.2 98.1 98.2
Resultatgrad -3.025.9 -1244.9 -1420.7 -537.9 -862.2
Rentedekningsgrad -35.5 -32.6 - -13.8 -20.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -3.9 -1.7 -22.5 -5.3 172.7
Signatur
04.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex