Martin Andre Olsen As
Juridisk navn:  Martin Andre Olsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tryms vei 30A Tryms vei 30A Fax:
1781 Halden 1781 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 922875286
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 18.000
Regnskap for  Martin Andre Olsen As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 343.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000
Sum gjeld og egenkapital 342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 313.000
Sum anleggsmidler 313.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 343.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 322.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000
Sum gjeld og egenkapital 342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -294.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 5.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1
Total kapitalrentabilitet -0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex